Sputnik

Internationaal Strafhof vaardigt arrestatiebevel uit tegen Vladimir Poetin

Het Internationale Strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin. Volgens het Strafhof zou de president oorlogsmisdaden gepleegd hebben tijdens de oorlog in Oekraïne. De woordvoerder van het Kremlin heeft wel al laten weten dat Rusland de jurisdictie van het Strafhof niet erkent.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin. Volgens het ICC zou de president zich schuldig gemaakt hebben aan oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Oekraïne én de onwettelijke deportatie van kinderen uit Oekraïne naar Rusland. Moskou ontkent dat er oorlogsmisdaden gepleegd zouden zijn.

Ook tegen Maria Lvova-Belova is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Zij is de Russische commissaris voor kinderrechten.

Wat houdt zo'n arrestatiebevel in?

  • Gerechtelijk bevel om de arrestatie en overdracht van een persoon te bevelen die beschuldigd wordt van de zwaarste internationale misdaden.
  • Kan alleen worden uitgevaardigd als er voldoende bewijs is tegen de persoon.
  • Alle landen die het Statuut van Rome van het ICC hebben geratificeerd zijn verplicht om samen te werken met het ICC om de gezochte persoon te arresteren en over te dragen aan het hof.

Wat betekent dit voor Poetin?

Het is vooral een symbolische beslissing, want Rusland heeft het Statuut van Rome niet geratificeerd. Het land tekende het Statuut in 2000, maar heeft het nooit geratificeerd, waardoor het geen deel uitmaakt van het ICC. Poetin kan daardoor niet uitgeleverd worden.

Bovendien is het erg onwaarschijnlijk dat een zittende president in eigen land uitgeleverd wordt. Er zijn ook weinig mechanismen die het ICC kan gebruiken om zo een uitlevering af te dwingen die zich buiten de jurisdictie van het hof bevinden. De woordvoerder van het Kremlin heeft alvast laten weten dat het arrestatiebevel geen grote impact zal hebben op de Russische president.

De Russische ex-president Dmitri Medvedev vergeleek het arrestatiebevel met toiletpapier. "Het Internationaal Strafhof heeft een arrestatiebevel tegen Vladimir Poetin uitgevaardigd. Onnodig te zeggen waar dit papier moet worden gebruikt", schreef hij op Twitter.

"Zolang Poetin in Rusland blijft, kan hij niet uitgeleverd worden, maar door het aanhoudingsbevel wordt zijn bewegingsvrijheid natuurlijk wel beperkt", legt Christine Van den Wyngaert, oud-rechter bij het Internationaal Strafhof, uit. "Het ICC heeft zelf geen politiemacht. Het is nu aan de landen die deel uitmaken van het hof om samen te werken. Tegelijkertijd neem ik wel aan dat Poetin slim genoeg is om niet te reizen naar die landen." 

"Een scenario waarin Poetin wel aangehouden zou kunnen worden, is in het eventuele geval van een regimewissel en de bereidheid van Rusland om hem dan wel uit te leveren. Maar we horen de laatste tijd dat er bij een regimewissel sprake zou zijn van een verstrenging. In dat geval lijkt het mij onwaarschijnlijk dat Poetin overhandigd zou worden."

BEKIJK - Het ICC maakt bekend dat het een arrestatiebevel uitvaardigt:

Videospeler inladen...

De kans dat Poetin ooit voor het ICC zal verschijnen, is dus klein. Toch spreekt Van den Wyngaert van een belangrijk signaal. "Dit is zeer groot nieuws. Het is uitzonderlijk dat het ICC zo'n aanhoudingsbevel publiek maakt. Vaak is het publiek daar helemaal niet van op de hoogte. Maar nu is Poetin publiekelijk een beschuldigde oorlogsmisdadiger."

BELUISTER - Hoe uitzonderlijk is dit aanhoudingsbevel?

Oekraïne juicht het arrestatiebevel alleszins toe. Volgens de openbaar aanklager van Oekraïne, generaal Andrej Kostin, is dit "een historisch moment voor Oekraïne en voor het hele internationale rechtsysteem". Andrej Yermak, het hoofd van de presidentiële staf, meent dat dit nog maar het begin is.

Volgens Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU, is dit nog maar het begin. "Dit is een belangrijk besluit voor de internationale gerechtigheid en voor het Oekraïense volk", zegt Borrell. De ernst van de misdaden die het ICC aanvoert, spreekt volgens hem voor zich.

Rusland is niet het enige land dat het Strafhof niet erkent. Ook de Verenigde Staten, China, India, Israël, Noord-Korea, Iran en Pakistan doen dat niet. Deze landen hebben vaak kritiek geuit op het ICC en weigeren om samen te werken met het hof. Het ontbreken van ratificatie betekent dat het ICC geen rechtsmacht heeft over individuen uit deze landen, tenzij deze individuen zich bevinden in een land dat het Statuut van Rome wel heeft geratificeerd.

Meest gelezen