Vicepremier Vandenbroucke dringt opnieuw aan op pensioenbonus

Bij de start van de gesprekken over de begrotingscontrole dringt vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) nog eens aan op de invoering van de pensioenbonus. Die houdt in dat wie langer werkt, meer pensioen krijgt. Maar hij werd net voor de zomer afgeschoten door Europa wegens te duur. 

Vandaag start de federale regering de gesprekken over de begrotingscontrole en dan wil de traditie dat iedereen een wensenlijstje formuleert. Dat deed ook minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in "De zevende dag" op Eén, waar hij zich voluit zette achter de pensioenbonus. 

België is het enige land dat dat niet heeft, zo argumenteert hij. Langer werken betekent in België niet noodzakelijk meer pensioen en dat wil hij veranderen. 

BEKIJK - "Je moet mensen die langer willen werken, belonen"

Videospeler inladen...

Het idee is niet nieuw: net voor de zomer vond de regering een akkoord over de pensioenhervorming, waarvan die pensioenbonus een onderdeel was. Maar Europa gooide roet in het eten. 

Tegen de verwachtingen van PS-pensioenminister Karine Lalieux bleek dat een pensioenbonus niet budgetneutraal is, en dus geld kost. En dat mag niet van Europa omdat die meerkosten de betaalbaarheid van de pensioenen in het gedrang brengen. Tegen zo'n bonus moeten andere, kostenbesparende maatregelen staan. 

Europa kàn die maatregel terug naar af sturen want de pensioenhervorming is gekoppeld aan de uitbetaling uit het corona-herstelfonds. Als België de voorwaarden niet volgt, krijgt het dat geld niet. Voor een eerste schijf gaat het over 850 miljoen, in totaal over 4,5 miljard. En dus moet de federale regering haar huiswerk opnieuw maken. 

Als compenserende maatregel voor de pensioenbonus willen Vandenbroucke en Vooruit dat wie met vervroegd pensioen wil "niet alleen een voldoende lange loopbaan moet hebben, maar in die loopbaan ook voldoende effectieve tewerkstellingsprestaties moet geleverd hebben."

MR-voorzitter Bouchez: "Geen fiscale hervorming zonder hervorming pensioenen en arbeidsmarkt"

De federale regering moet zich tijdens de begrotingsgesprekken niet alleen buigen over een pensioenhervorming, maar ook over de fiscale hervorming die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op tafel heeft gelegd én over een arbeidsmarkthervorming. Voor Vandenbroucke kunnen al die zaken apart besproken worden. "Ik heb liever drie goede pakketten, dan één slecht pakket, zegt hij in "De zevende dag".

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet dat anders en koppelt die drie dossiers aan elkaar vast. De MR wil geen stappen zetten in de fiscale hervorming zolang de pensioenen en de arbeidsmarkt niet zijn hervormd. "De Belgische budgettaire parameters zijn slechter dan de Griekse (..) Maar in de regering klopt alleen de MR op tafel", zei hij vanmiddag in het VTM Nieuws. 

"Als we niet eerst de pensioenen en de arbeidsmarkt hervormen, doen we geen fiscale hervorming. Anders is het een project waarbij werkenden betalen voor andere werkenden. We willen de mensen die niet werken aan het werk zetten", aldus Bouchez. "De fiscale hervorming moet gefinancierd worden door hervormingen." 

Meest gelezen