imago images/photothek

Bijna helft van Belgen zegt moeite te hebben om eindjes aan elkaar te knopen

Bijna de helft van de Belgen (46,7 procent) geeft aan met moeite de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dat blijkt uit een driemaandelijkse enquête van de statistische dienst van de overheid Statbel. Zeker bij de laagste inkomens is het probleem echt nijpend.

Statbel bevroeg eind vorig jaar opnieuw 5.000 mensen tussen 16 en 74 jaar over hun financiële situatie en welbevinden. Daarbij valt op dat steeds meer Belgen moeilijk rondkomen, in vergelijking met eerdere bevragingen. Nu heeft bijna de helft van de Belgen (46,7 procent) problemen, waar dat ruim een jaar eerder maar 35,7 procent was. 

Duidelijke verschillen tekenen zich af naargelang de inkomensgroep. In de 20 procent laagste inkomens van de bevolking hebben bijna 7 op de 10 respondenten van de enquête moeite om rond te komen op het einde van de maand. Bij de 20 procent hoogste inkomens is dat maar een vijfde (21,6 procent). Toch wordt het ook stilaan zwaarder voor die laatste groep: een dik jaar geleden had in die groep bijvoorbeeld amper 13,3 procent van de personen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Tevredenheid daalt

De moeilijkheden hebben ook een weerslag op de tevredenheid over de financiële situatie. Gemiddeld gaven de Belgen zichzelf een score van 7 op 10 bij het begin van de enquête. Dat is licht gedaald naar 6,7 op 10 eind 2022.

Opnieuw zijn er verschillen naargelang het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de tevredenheid. Voor de laagste inkomens is deze score bijna stabiel gebleven tussen het derde kwartaal van 2021 (6,4 op 10) en het vierde kwartaal van 2022 (6,3 op 10). Bij de hoogste inkomens is er een daling van 7,7 naar 7,3 op 10.

Meest gelezen