Buurtbewoners tevreden over 'vierkant groen' in Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg

Uit een bevraging van de stad Gent blijkt dat fietsers en voetgangers het ‘vierkant groen’ aan een kruispunt in deelgemeente Sint-Amandsberg positief beoordelen. Het licht is er sinds vorige zomer tegelijk groen voor alle zwakke weggebruikers om ongevallen beter te vermijden. De wachttijden voor de auto’s zijn door de invoering met een halve minuut toegenomen. De bevraging is afgenomen bij mensen uit de buurt. 

Vorige zomer werd aan het kruispunt Grondwetlaan en de Visitiatiestraat in Sint-Amandsberg 'vierkant groen' ingevoerd. Dat betekent dat de verkeerslichten voor zwakke weggebruikers tegelijk op groen staan waardoor ze kunnen oversteken zonder in conflict te komen met auto’s. Uit een bevraging bij bijna 200 buurtbewoners blijkt dat 75 procent van de fietsers en 62 procent van de voetgangers vindt dat het kruispunt er nu veiliger is. Bij mensen met kinderen ligt dat percentage nog hoger. Wat de automobilisten van het 'groen vierkant' vinden, lijkt niet bevraagd. 

Auto's wachten wat langer

De stad heeft ook de wachttijden van de verschillende gebruikers in kaart gebracht. Gent stelt dat enkel auto’s er langer moeten wachten dan voor de invoering van het ‘vierkant groen’. De wachttijd is er met gemiddeld een halve minuut gestegen. Voor fietsers en voetgangers ligt de wachttijd tussen de 9 en de 20 seconden, dat is volgens de stad evenveel als voor de invoering van de maatregel. 

We laten auto's wachten om conflicten te vermijden, de veiligheid van de voetgangers en fietsers is prioritair

Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit

Gent overweegt nu ook om het ‘vierkant groen’ elders te bekijken. Dat kan enkel als er voldoende ruimte is voor opstelvakken voor fietsers, zodat ze veilig kunnen voorsorteren. Intussen voerde het Agentschap Wegen en Verkeer op een gewestweg aan Meulstede ook al 'vierkant groen' in. Dat zorgde wekenlang voor verkeershinder en lange wachttijden, er volgden al snel aanpassingen. 

Meest gelezen