Herkenbaar? Eén op de drie Vlaamse ouders onderschatte het ouderschap 

Hoewel ouders in Vlaanderen de opvoeding van hun kind overwegend positief ervaren, geeft ook een derde aan dat het ouderschap moeilijker is dan gedacht. Dat blijkt uit de Gezinsenquête van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. "De resultaten geven een eerlijk beeld van wat ouderschap is", vertelt Diederik Vancoppenolle van het Agentschap Opgroeien.

Hoe beleven ouders in Vlaanderen de opvoeding van hun kind? Dat zocht het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uit met de Gezinsenquête. Veel ouders in Vlaanderen vinden het opvoeden van hun kinderen verrijkend en ervaren de opvoeding niet echt als belastend. 

Meer dan negen op de tien ouders vinden dat ze goed in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Tegelijk geeft een op drie ouders ook aan dat het ouderschap moeilijker is dan gedacht. 

Een vierde van de ouders geeft aan dat ze, hoewel ze hun best doen, soms het gevoel hebben dat ze hun kind niet in de hand hebben. Bovendien zegt een kwart van de ouders dat de opvoeding hen emotioneel uitput, en een vijfde ervaart fysieke uitputting. Hoewel de enquête is afgenomen in 2021, tijdens de coronapandemie, verschilt de opvoedingsbeleving niet veel met de cijfers uit 2016.

Ervaren dezelfde moeilijkheden

Meer concreet hadden ouders de opvoeding minder vermoeiend, slopend, uitputtend, druk, zwaar of uitdagend verwacht. Ouders willen meer rust, minder chaos, minder zorgen, stress, sociale of maatschappelijke druk of ze betreuren de grote lichamelijke en emotionele investering.

"Uit de bevraging blijkt dat veel ouders dezelfde moeilijkheden ervaren", vertelt Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur bij het Agentschap Opgroeien. "Enerzijds in het consequent zijn en grenzen stellen, maar ook bij de vragen en noden van hun kinderen juist te beantwoorden en hen te ondersteunen."

Opvoedingsondersteuning

"De enquête geeft een eerlijk beeld over wat ouderschap is", gaat Vancoppenolle verder. "Ouders ervaren de opvoeding heel positief, maar ze hebben ook bepaalde vragen en zorgen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende aanbod is om hen te ondersteunen in de opvoeding. Zowel formele instellingen als informele kringen zijn belangrijk, zoals het gezin en de vrienden."

Dat vindt ook Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits (CD&V). "Het is erg herkenbaar dat je als ouder niet altijd alles beheerst. Daarom is het belangrijk dat mensen weten dat ze niet alleen zijn en dat ze terechtkunnen bij instellingen als de Huizen van het kind."

"Het is typisch Vlaams om te denken dat je de dingen alleen moet oplossen en om de stap tot hulp niet te zetten", zegt Crevits. "Huis van het kind biedt erg laagdrempelig hulp in de vorm van opvoedingsadvies, of doorverwijzingen naar deskundigen."

"Huis van het kind" is een samenwerking tussen organisaties die ouders helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. In bijna elke gemeente vind je een Huis van het kind. Hier kan je de locatie in jouw buurt vinden.

Meest gelezen