Bart Massart, voorzitter Damiaanmuseum vzw (links) en Bert De Wit, burgemeester van Tremelo
Conny Justé

Damiaanmuseum in Tremelo voortaan gemeentelijk museum

Het Damiaanmuseum in Tremelo is voortaan in handen van de gemeente. De vzw Damiaanmuseum, die tot nu toe heeft ingestaan voor de dagelijkse werking van het museum, houdt op te bestaan. De gemeente hoopt nu zo snel mogelijk een kwaliteitslabel en bovenlokale erkenning te krijgen om het Damiaanmuseum nog meer op de kaart te zetten.

De vzw, die jarenlang instond voor de dagelijkse werking van het museum rond Pater Damiaan, de Grootste Belg, houdt op te bestaan. De gemeente Tremelo neemt de volledige werking van het museum over. Een Museumraad zal nu alle betrokken partijen verenigen en de beleidmakers advies geven. Het gaat onder andere om de stichtende partners, de gemeente Tremelo, Vereniging der Paters der Heilige Harten vzw en Damiaanactie vzw. Allen blijven zich engageren voor een kwaliteitsvolle en duurzame toekomst van het museum. 

De gemeente Tremelo neemt wel de leiding en treedt ook naar buiten als hoofdpromotor van het museum. De gemeente zal ook de werkgever zijn van het museumpersoneel. Voor bezoekers en vrijwillige medewerkers zal er weinig veranderen. 

Kwaliteitslabel en erkenning

Met de overname hoopt de gemeente ook zo snel mogelijk het museum nog meer op de kaart te zetten. "We hopen een kwaliteitslabel, bovenlokale erkenning en werkingssubsidies voor het museum te krijgen", stelt burgemeester Bert De Wit (CD&V). "Het gaat om erkenningen en subsidies die de Vlaamse overheid uitreikt aan musea en collectiebeherende instellingen die aantonen dat ze op een kwaliteitsvolle en duurzame manier een collectie cultureel erfgoed beheren en daarrond een culturele erfgoedwerking uitbouwen." 

Investeringen

De gemeente Tremelo gaat zelf ook nog meer middelen vrijmaken, naast de investering voor de vernieuwing van het museum en de restauratie van het geboortehuis van de Grootse Belg. Met die extra centen zal er bijkomend personeel worden aangeworven en zullen er nieuwe projecten en activiteiten gerealiseerd worden. Dat alles om op korte termijn de beoogde erkenningen en subsidies van de Vlaamse overheid binnen te halen. 

Steun

De nieuwe werking krijgt alvast de volledige steun van de Vereniging der Paters der Heilige Harten vzw en Damiaanactie vzw. De paters geven zelfs hun volledige erfgoedcollectie Damiaan in bruikleen en stellen tot en met 2028 een jaarlijkse subsidie aan de gemeente voor de werking van het museum. En ook Damiaanactie vzw zal het museum blijven ondersteunen via een jaarlijkse financiële bijdrage, via promotie en educatieve projecten. De provincie Vlaams-Brabant blijft het museum ook toeristisch promoten.

Meest gelezen