Agentschap Wegen en Verkeer

Studie naar heraanleg Turnhoutsebaan in Borgerhout gaat van start: ook mening van de buurt telt

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat een volledige heraanleg van de Turnhoutsebaan in Borgerhout onderzoeken. Daarvoor zijn een studie- en ontwerpbureau aangesteld. Tijdens de studie zal ook gevraagd worden naar de mening van buurtbewoners, scholen en handelaars. Het doel van de definitieve heraanleg is om de weg zo veel mogelijk conflictvrij te maken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een consortium bestaande uit studiebureau Tractebel, participatiebureau Endeavour en ontwerpteam 51N4E aangesteld om een volledige heraanleg van de Turnhoutsebaan in Borgerhout te onderzoeken. Het doel is vooral om de weg maximaal conflictvrij te maken.

 Er zal ook een participatietraject worden opgestart om buurtbewoners, verenigingen, scholen en handelaars bij de plannen te betrekken. Tijdens dat traject worden gevoeligheden, suggesties en ideeën verzameld en mee verwerkt in een startnota. Doorheen de studie koppelt AWV de ontwerpen regelmatig terug naar de burgers, waarna ze aangepast en verfijnd worden. 

De Turnhoutsebaan veroorzaakt al jaren problemen op het vlak van verkeersveiligheid, onder meer omdat fietsers er niet over een apart fietspad beschikken. Hoe dat probleem opgelost moet worden, is al lang een bron van discussies. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) besliste vorig jaar om van de Turnhoutsebaan een fietsstraat te maken, maar dat is een tijdelijke oplossing om de veiligheid van de fietsers te garanderen.

"We moeten de verkeersveiligheid voor de actieve weggebruiker op de Turnhoutsebaan in Borgerhout absoluut verhogen", vertelt Lydia Peeters, minister van Mobiliteit (Open VLD). "Dat doen we met een grondige herinrichting van gevel tot gevel en de aanleg van volwaardige fietsvoorzieningen. Voor die realisatie is als eerste stap een grondig studietraject noodzakelijk."

De heraanleg van de Turnhoutsebaan wordt onderzocht over een afstand van 1,2 kilometer binnen de Singel, tussen de kruispunten met de Kerkstraat en de Noordersingel (R10).  Het is de bedoeling dat het studie- en participatietraject een voorontwerp oplevert dat dan verder kan worden uitgewerkt. De eigenlijke werken zijn pas ten vroegste voor 2026.

Meest gelezen