Personeel van spoeddienst in ziekenhuis van Tongeren leert omgaan met agressieve patiënten

De verpleegkundigen van de spoeddienst van het AZ Vesalius in Tongeren hebben van de politie Tongeren-Herstappe een opleiding gekregen over omgaan met agressieve patiënten. De voorbije twee jaren waren er op de spoeddienst telkens 13 meldingen van ernstig verbaal of fysiek geweld, maar het echte aantal voorvallen ligt veel hoger. Ook in andere ziekenhuizen zijn er steeds vaker meldingen van agressie. 

“Zorg dat de patiënt niet tussen jou en de uitgang staat en controleer altijd of de deuren open zijn.” Dat is maar een van de vele tips die het personeel van de spoedafdeling in het Vesalius Ziekenhuis kreeg tijdens de opleiding tegen geweld op de werkvloer. De politie Tongeren-Herstappe gaf ook aan hoe je agressie vroegtijdig kan herkennen om zo erger te voorkomen. “Als patiënten alcohol gedronken hebben of ze zijn onder invloed van drugs moet je sowieso extra waakzaam zijn.”

Ben ik over 5 minuten niet terug, kom dan kijken

Verpleegkundige AZ Vesalius Tongeren

“Als je onze boxen bekijkt op de spoedafdeling, staan we niet veilig”, zegt een van de verpleegkundigen die net de cursus gevolgd heeft. “De deur staat achter ons en de patiënt zit tussen ons en de deur. Bovendien zitten we met onze rug naar de patiënten als we aan de computer werken. Daar moeten we toch een keer over nadenken.”

“Als ik een patiënt heb waar ik mijn twijfels bij heb, waarschuw ik een collega. Ik vraag om te komen kijken als ik na 5 minuten niet terug ben.”

Steeds meer agressie

Het valt hoofdverpleegkundige Geert Proesmans op dat sinds corona patiënten veel minder verdraagzaam zijn. “Dat laten ze duidelijk horen en soms gebruiken ze fysiek geweld. Daartegen zijn we niet echt gewapend.” 

Ook in andere ziekenhuizen zien ze een stijging in het aantal agressieve patiënten.  In Noorderhart in Pelt zijn vorig jaar 96 gevallen gemeld, 10 meer dan het jaar voordien. In het ZOL in Genk waren er 289 meldingen, tegenover 129 in 2021. Het gaat dan in de eerste plaats om verbaal geweld.  “Toch hebben de toenemende cijfers niet enkel te maken met een toename in agressie”, nuanceert woordvoerder Jurgen Ritzen van het ZOL. “We hebben ook hard gewerkt aan de meldcultuur en dat zie je vertaald in de cijfers."

Agressie onderweg

“Ook de mensen die met de ziekenwagen en de MUG onderweg zijn, krijgen te maken met agressie, zegt verpleger Werner Bruneel. "De patiënten zitten in een andere setting, zoals thuis of in een discotheek.  Als daar nog dronkenschap bij komt kijken, is het hek helemaal van de dam. We staan fysiek ook kort bij de patiënt en dat maakt ons kwetsbaar. Als er echt sprake is van agressie kan het zijn dat het onderzoek moet wachten."  

Meest gelezen