Het mannetje van de huismus.

Tsjilp! Hoeveel huismussen kan jij dit weekend tellen?

Dit weekend organiseert Vogelbescherming Vlaanderen de 21e editie van het huismussentelweekend. De vereniging wil nagaan hoe de huismus het doet, want de populatie gaat jaar na jaar achteruit. Door een gebrek aan groen en de verharding vinden huismussen minder eten en hebben ze minder plaats om een nest te bouwen.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal huismussen (Passer domesticus) in Europa sinds 1980 met de helft is gedaald. Bij ons is de populatie sinds 2007 met 42 procent afgenomen. De huidige populatie in Vlaanderen wordt geschat op 100.000 tot 200.000 koppeltjes. De vogel staat op de lijst met kwetsbare soorten.

De meest waarschijnlijke oorzaak is de daling van de kwaliteit van het leefgebied. Er is meer verstedelijking, meer verharding en minder groen. Hoe minder groen binnen een afstand van enkele tientallen meters, hoe minder voedsel, hoe minder schuil- en nestplaatsen. En dus hoe moeilijker voor de huismus.

Een koppeltje huismussen, links het mannetje, rechts het vrouwtje
Copyright (c) Mary Evans Picture Library 2015 https://copyrighthub.org/s0/hub1/creation/maryevans/MaryEvansPictureID/10789220

"De huismus is de perfecte ambassadeur"

Vogelbescherming Vlaanderen telt al 21 jaar huismussen om hun achteruitgang in kaart te brengen. De organisatie wil ook sensibiliseren over hun belang. "De eisen die een honkvaste soort zoals de huismus stelt aan zijn leefgebied, zijn precies die dingen die we moeten benutten om van onze tuinen, straten, dorpen en steden een meer leefbare en gezonde omgeving te maken, zowel voor mens als dier", klinkt het.

"Alle problemen die we vandaag ervaren, zoals snel opeenvolgende hittegolven, wateroverlast, luchtkwaliteit, vervuiling ten gevolge van klimaatverandering en andere milieuproblemen, vragen een omarming van onze natuur en al haar voordelen rond onze huizen. De huismus is dé perfecte ambassadeur om ons hierin te leiden."

Hoe tel je mee?

Eind maart is het ideale moment om huismussen te tellen. In deze periode zijn de mannetjes het meest zichtbaar en het luidst te horen. De vrouwtjes zal je minder makkelijk spotten, zij zitten vaak al op het nest.

Hoe klinkt een huismus ook alweer?

Wie niet precies weet hoe een huismus klinkt, kan hier nog eens luisteren naar het typische getsjilp van het beestje:

Meest gelezen