Nieuwkomers in Vlaanderen moeten naargelang hun verblijfsstatuut een al dan niet verplicht inburgeringstraject volgen.

401 mensen kregen boete voor niet goed uitvoeren van verplichte inburgeringstraject

Vorig jaar hebben 401 mensen een boete gekregen omdat ze hun verplichte inburgeringstraject niet goed hebben uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers die de N-VA heeft opgevraagd.

Nieuwkomers in Vlaanderen moeten naargelang hun statuut een al dan niet verplicht inburgeringstraject volgen. Wanneer een inburgeraar een verplicht traject niet naleeft, wordt er een inbreukdossier opgesteld en kan hij een boete krijgen.

Uit cijfers blijkt dat er vorig jaar niet alleen 10 procent minder inburgeringscontracten zijn afgesloten (20.753). Ook is het aantal inbreukdossiers met een kwart gedaald, tot 1.223. De daling komt onder meer door het inburgeringsbeleid dat sinds maart 2022 gewijzigd is. Daardoor moeten mensen die uit vrije wil het inburgeringstraject volgen (bijvoorbeeld EU-onderdanen) betalen voor het inburgeringstraject. De combinatie van het vrijwillige karakter en het betalend maken van het inburgeringstraject vanaf september dit jaar maakt een sanctionering niet langer noodzakelijk.

De meest voorkomende redenen voor het opstarten van een inbreukdossier zijn het niet regelmatig deelnemen aan de cursussen, zich niet tijdig aanmelden voor het inburgeringstraject of het traject onrechtmatig vroegtijdig beëindigen.

Voor de 884 inbreukdossiers die al zijn behandeld, werden er 401 boetes uitgeschreven. In 84 procent van de gevallen is de boete kleiner dan 500 euro. Drie mensen kregen dan weer een boete van 5.000 euro.

Meest gelezen