De grond in de Vijverstraat
Sam Coremans

Ex-burgemeester Begijnendijk verschijnt voor rechter voor belangenneming en schenden van beroepsgeheim

Ex-burgemeester en huidig gemeenteraadslid in Begijnendijk Roger Verduyckt (Open VLD) moest voor de rechtbank verschijnen. De man, die deze termijn nog schepen was, zou misbruik hebben gemaakt van zijn macht om een verkaveling in de Vijverstraat rond te krijgen. Dat werd vernomen uit goede bron en werd bevestigd door het parket.

Ex-burgemeester en huidig gemeenteraadslid Roger Verduyckt moest maandag de eerste keer voor de rechtbank verschijnen. Het hele dossier zou draaien rond een verkaveling in de Vijverstraat in Begijnendijk. De aanvraag ging over negen bouwloten en dus evenveel huizen. Maar de buurt ging niet akkoord met de plannen. In totaal kwamen 17 bezwaren binnen tegen de verklaringen: "Er is nu al vaak wateroverlast", zei een buurtbewoner toen. "Je kan je wel indenken hoeveel erger het wordt als die huizen er nog gaan bijkomen."

De bezwaren waren tegen de zin van Verduyckt, toen nog schepen van Openbare Werken. De schepen was opvallend genoeg vragende partij in het dossier. “Ik ben zelf maar eigenaar van twee van de negen percelen”, verweerde Verduyckt zich toen. “Het is jammer dat deze zaak uit de juiste context wordt gehaald. Maar ik garandeer dat we dit dossier zeer correct zullen behandelen."

Macht uitgeoefend

Toch zou de ex-burgemeester zijn macht uitgeoefend hebben om de plannen te laten doorgaan. Hij zou de administratie onder druk hebben gezet, tot het punt dat het bedreigend zou aangevoeld hebben. Daarnaast zou hij minstens een vertrouwelijke foto uit het dossier verspreid hebben in zijn voordeel.

Burgemeester Bert Ceulemans (Samen) kan niet reageren op de klachten. “Maar het klopt dat een deontologische commissie is aangesteld naar aanleiding van enkele klachten”, zegt hij. “Alle betrokkenen in de zaak zijn gehoord en een verslag is overgemaakt aan de Vlaamse Regering. Daar is beslist dat de feiten zwaarwichtig genoeg zijn om het parket te betrekken.” 

Ook het parket bevestigde de dagvaarding: "Verduyckt werd gedagvaard wegens schending van zijn beroepsgeheim als schepen en wegens belangenneming. Dat laatste wil zeggen druk uitoefenen op een administratieve dienst om een persoonlijk voordeel na te streven. Voor het overige is het nu aan partijen om conclusies uit te wisselen en aan de rechtbank om te oordelen", zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert.

Verduyckt is na het verslag van de commissie uit de fractie Samen gezet, waar ook de burgemeester deel van uitmaakt. “We hebben dat inderdaad in 2021 beslist”, zegt Ceulemans. “De normen en waarden kwamen niet meer overeen met die van de partij.”

De zaak is maandag de eerste keer voorgekomen in de Leuvense rechtbank. Op 24 januari 2024 wordt de zaak behandeld. Roger Verduyckt was niet bereikbaar voor commentaar.

Meest gelezen