foto Stad Gent

Oppositie Gent vraagt dat ook stadsbestuur pendelfiets inlevert: "Iedereen gelijk voor de wet"  

In Gent vraagt PVDA-gemeenteraadslid Tom De Meester dat ook de gemeenteraadsleden hun pendelfiets, als ze die hebben, inleveren. Vanaf 1 april start immers een overgangsperiode waarbij het stadspersoneel gratis pendelfietsen moet teruggeven. De stad schrapt het voordeel om bijna 1 miljoen euro te besparen. "Het is aan het bestuur om zelf het goede voorbeeld te geven", zegt De Meester. 

De stad Gent zit in slechte papieren en kondigde de voorbije maanden verschillende grote besparingen aan. Er werden tal van maatregelen genomen en er werd onder meer aangekondigd dat de gratis pendelfiets voor stadspersoneel geschrapt wordt. De beslissing heeft impact op zo'n 2.000 mensen en betekent voor de stad een besparing van 900.000 euro. 

Vanaf 1 april moet het personeel een fiets inleveren of overkopen. De stad geeft een kilometervergoeding en biedt ook huur- en onderhoudspakketten aan om de kosten voor de ambtenaren toch te drukken. De maatregel geldt echter niet voor de raadsleden. 

Die beslissing kan op weinig begrip rekenen bij de oppositiepartij PVDA. Gemeenteraadslid Tom De Meester vindt het niet kunnen dat de stad de ambtenaren een voordeel afneemt zonder zelf het goede voorbeeld te geven. Want de gemeenteraadsleden die een pendelfiets hebben, mogen die blijven gebruiken. "Ik pleit voor gelijke behandeling, want dit politiek privilege getuigt van weinig elementair fatsoen. Iedereen gelijk voor de wet!" Het voorstel van de oppositiepartij werd op de gemeenteraad weggestemd. 

De voorzitter van de gemeenteraad, Christophe Peeters (Open VLD), wees De Meester terecht. Hij benadrukte dat gemeenteraadsleden geen recht hebben op een fietsvergoeding en ze daarom hun pendelfiets kunnen behouden. "We bespreken het huishoudelijk reglement normaal gezien intern, dit is niet de normale gang van zaken."

Meest gelezen