James Arthur Photography

Vlaams Parlement moet voor Sihame El Kaouakibi twee halftijdse medewerkers aanstellen

Het Vlaams Parlement moet voor Sihame El Kaouakibi twee halftijdse medewerkers aanstellen. Dat heeft de Brusselse rechter beslist. El Kaouakibi, die als onafhankelijk parlementslid zetelt, is al meer dan twee jaar in ziekteverlof, maar kondigde recent aan dat ze voor 20 procent haar werk zou hervatten.

Wat voorafging 

Het Antwerpse parket wil Sihame El Kaouakibi vervolgen voor onder meer subsidiefraude, omdat ze middelen die bestemd waren voor haar jongerenproject Let's Go Urban zou hebben doorgesluisd naar enkele andere van haar vzw's. Verschillende overheden hebben zich burgerlijke partij gesteld in die zaak. Het Vlaams Parlement hief in het kader van dat onderzoek de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi op.

Sihame El Kaouakibi, die als onafhankelijk parlementslid zetelt, was na het uitbarsten van het schandaal rond Let's Go Urban, begin 2021, in ziekteverlof gegaan. Onlangs kondigde ze aan dat ze voor 20 procent haar werk zou hervatten. Ze had daarvoor aan het Vlaams Parlement tot tweemaal toe gevraagd twee deeltijdse medewerkers te krijgen, maar het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement had die aanvraag geweigerd.

El Kaouakibi was tegen die weigering naar de rechter gestapt, en die heeft haar nu, in afwachting van de zaak ten gronde, gelijk gegeven. "De rechtbank is van oordeel dat elke volksvertegenwoordiger een subjectief recht heeft op de toekenning van een administratief medewerker om hem in de uitoefening van zijn ambt bij te staan", zegt persrechter Els De Breucker. "Verder meent de rechtbank dat het verzoek om voorlopig een parlementair medewerker aan te stellen geen rechtsmisbruik uitmaakt."

BEKIJK - Fatma Taspinar: "De uitspraak van de Brusselse rechter staat volledig los van de fraudezaak":

Videospeler inladen...

Dwangsom

Het is niet omdat El Kaouakibi 2 jaar afwezig was terwijl ze er wel volledig voor werd betaald dat haar verzoek "kwaadwillig" is, klinkt het nog. En bovendien weegt het belang van een goed functionerend parlement voor de democratische rechtstaat ook zwaarder dan het financiële nadeel dat de Vlaamse overheid zou lijden.

De Vlaamse overheid moet daarom een halftijdse, tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden aan de twee kandidaat-administratieve medewerkers die het parlementslid had voorgedragen. Doet de overheid dat niet, dan moet die een dwangsom van 250 euro per dag betalen, met een maximumbedrag van 100.000 euro. 

Aanvechten?

Vlaams Belang wil het vonnis aanvechten. "Het is onbegrijpelijk dat iemand die al meer dan twee jaar geen parlementaire poot heeft uitgestoken en verdacht wordt van fraude nu op kosten van de belastingbetaler personeel mag aanwerven", zegt Chris Janssens, de fractieleider van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement in een persbericht. "Ik zal er bij het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement op aandringen om hiertegen in beroep te gaan."

Maar Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans laat weten dat de Vlaamse overheid het vonnis zal respecteren, in afwachting van de zaak ten gronde, die in november wordt behandeld. Aan dwangsommen wil Homans geen belastinggeld spenderen, klinkt het nog.

Meest gelezen