Onderwijs bereikt akkoord over wat leerlingen in 2e en 3e graad secundair moeten kennen en kunnen 

De onderwijskoepels en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zijn het eens geworden over wat leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs vanaf volgend schooljaar minimaal moeten kennen en kunnen. Scholen kunnen zo nog net voor de paasvakantie aan de slag met de vernieuwde minimumdoelen, zoals de eindtermen vanaf nu heten. De vorige versie werd vorig jaar vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

In juni vorig jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de eindtermen voor de 2e en 3e graad secundair onderwijs. Die waren zo omvangrijk en gedetailleerd dat scholen zelf bijna geen inbreng meer hadden. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie Steinerscholen spanden een zaak aan bij het Grondwettelijk Hof, dat hen gelijk gaf.

In september '22 was er al een akkoord over hoe de krijtlijnen er zouden uitzien: minder details, soberder en vooral met nadruk op Nederlands, talen en de STEM-vakken (wetenschap, technologie en wiskunde).

Ook wordt er sindsdien bewust niet meer over eindtermen gesproken, maar over minimumdoelen "om niet de indruk te geven dat het om een eindhalte gaat, maar om scholen te stimuleren om nog verder te gaan".

De onderwijskoepels en minister Weyts hebben vandaag de uitgewerkte nieuwe minimumdoelen voorgesteld voor de basisvorming. Dat zijn de doelen die voor alle richtingen in de 2e en 3e graad van het secundair gelden. "Er zijn vooral herhalingen, gedetailleerde beschrijvingen en voorbeelden geschrapt", zegt minister Weyts.

BEKIJK - Minister Ben Weyts: "We spreken voortaan over minimumdoelen":

Videospeler inladen...

"Meer vrijheid voor scholen en leerkrachten"

Er waren 995 vernietigde eindtermen basisvorming, dat zijn nu 596 minimumdoelen geworden voor de basisvorming. Heel wat vernietigde eindtermen uit de basisvorming zijn verschoven naar nieuwe minimumdoelen voor de specifieke vorming (enkel voor bepaalde richtingen). Die worden in mei verwacht.

Weyts wijst erop dat scholen met de nieuwe minimumdoelen meer autonomie en vrijheid krijgen. "Scholen kunnen zelf bepalen hoe de leerlingen de minimumdoelen zullen halen en bijvoorbeeld dus ook hoeveel lesuren er besteed zullen worden aan elk vak", verklaart hij. De voorbije weken was er heel wat ongerustheid bij leerkrachten en experts die vreesden dat er lesuren van bepaalde vakken geschrapt zouden worden.

Scholen mogen zelf bepalen hoe leerlingen de minimumdoelen zullen halen en hoeveel lesuren er worden gegeven aan elk vak 

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs (N-VA)

"Eén van de minimumdoelen is bijvoorbeeld dat leerlingen moeten kunnen omgaan met historische bronnen. In vorige versies werd heel gedetailleerd uitgelegd hoe leerkrachten dat moesten aanbrengen, nu geven we meer vertrouwen in de leerkrachten."

Nog net voor de paasvakantie zullen scholen zicht krijgen op de nieuwe minimumdoelen en leerplannen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Zo hebben directies, leerkrachten en educatieve uitgeverijen een houvast om volgend schooljaar voor te bereiden, klinkt het.

De minimumdoelen moeten wel nog goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement. Bedoeling is dat ze op 1 september van kracht gaan. Ondertussen wordt ook gewerkt aan de nieuwe minimumdoelen voor de eerste graad secundair onderwijs en het basisonderwijs. Bedoeling is ook daar te focussen op Nederlands en wiskunde.

Onderwijskoepels tevreden

De onderwijskoepels zijn tevreden met de aanpassingen, ook het Katholiek Onderwijs, dat kritiek had op de vernietigde eindtermen. "De oude eindtermen waren te druk en onhaalbaar, omdat er te weinig onderwijstijd was", zegt topman Lieven Boeve. 

"Het belangrijkste aan de nieuwe minimumdoelen is dat we geen overladen leerplannen moeten maken en dat we in de leerplannen ruimte kunnen creëren voor leraren om vanuit hun eigen enthousiasme en expertise een aantal dingen te doen. We kunnen in onze lessentabellen nu ook een aantal uur vrijmaken waarmee scholen zelf hun eigen accenten kunnen leggen."

De onderwijsvakbonden zijn niet op de hoogte gebracht van de nieuwe minimumdoelen. De socialistische onderwijsvakbond betreurt wel dat de minimumdoelen nu pas bekend zijn. 

"Dit is toch wel erg laat om alles nog klaar te krijgen tegen 1 september", zegt algemeen secretaris Nancy Libert van ACOD Onderwijs. "Veel leerkrachten zullen deze zomer met een vakantietaak opgezadeld zitten."

Meest gelezen