Raad van bestuur UGent keurt ondanks hevig protest besparingsronde goed 

De raad van bestuur van de UGent heeft vanavond een grote besparingsronde goedgekeurd. Die zal de komende maanden uitgewerkt worden tot een reeks concrete maatregelen ten belope van zowat 30 miljoen euro per jaar. 10 miljoen euro zou de universiteit realiseren met nieuwe inkomsten maar ruim 20 miljoen euro zou komen van besparingen. Wat bij bonden en studenten de voorbije dagen tot protest heeft geleid.

De bewuste 'kerntakennota' omvatte een lijst van 34 concrete besparingsinitiatieven. Zo zou de universiteit het met minder technisch personeel en ondersteunende diensten moeten doen en zou het Green Office, dat werkt rond duurzaamheid, stevig worden afgeslankt.  "De raad nam hieromtrent nog geen beslissingen", geeft de universiteit mee. "De vermelde besparingsinitiatieven werden dus goed- noch afgekeurd."

De universitaire leiding zal onderhandelingen opstarten met de vakorganisaties. De voorbije dagen is duidelijk geworden dat de universiteit het met minder personeelsleden moet stellen. Het zou gaan om een 200-tal op een totaal van zowat 10.000 personeelsleden.

Het exacte aantal voltijdse equivalenten dat moet verdwijnen is na de vergadering van vandaag nog niet bepaald. Mogelijk kan de universiteit intern regelingen treffen of zijn flankerende maatregelen voor het personeel mogelijk.

Het is de bedoeling dat komende zomer een definitief plan op tafel komt. De vakbonden, voornamelijk ACOD en ACV, gaven al aan dat ze niet akkoord zijn met de voorstellen of de gang van zaken.

Ze kondigen een personeelsvergadering aan die na de paasvakantie moet plaatsvinden. Dan zal duidelijk worden welke acties volgen. ACOD meldt dat die vergadering, een initiatief van de drie bonden, op 20 april gepland staat.

Meest gelezen