Jelle Schepers

Linkebeek geeft negatief advies voor aanleg van twee extra sporen voor GEN en fietssnelweg

De gemeente Linkebeek geeft een negatief advies voor de aanleg van twee extra sporen voor het GEN, het Gewestelijk Express Net van de NMBS en voor een fietssnelweg. Volgens de gemeente is er nog te veel onduidelijk. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 7 april. 

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) moet de aanleg van twee extra sporen op lijn 124 voor het Gewestelijk Express Net en van een fietssnelweg op het grondgebied van Linkebeek en Sint-Genesius-Rode mogelijk maken. Daarover loopt nog tot 7 april een openbaar onderzoek. 

De gemeenteraad Linkebeek adviseert de plannen unaniem negatief. Er zijn nog te veel vragen, klinkt het. “Op dit moment kan niemand zeggen of vier sporen wel nodig zijn. Het is noodzakelijk dat uitdrukkelijk wordt gemotiveerd waarom een alternatief met slechts twee sporen niet mogelijk zou zijn. We herhalen daarom onze vraag om een onafhankelijke studie uit te voeren naar de haalbaarheid van een alternatief met twee sporen”, zegt schepen van mobiliteit Cédric Letier (Link@venir).

Verder vindt de gemeente dat in het huidige ontwerp het landschap te veel zal aangetast worden. Volgens het advies moet het beschermd gebied rond de Perkhoeve en de beekvalleien gevrijwaard worden. Ook de natuurgebieden ten oosten en ten westen van de spoorlijn moeten beter worden verbonden. 

“Dit is totaal niet het geval in de huidige plannen. Er is één faunapassage in het veld tussen Sint-Genesius-Rode en Linkebeek, en één ontoereikend ontwerp voor een ecopassage ter hoogte van de Verrewinkelbeek. Bovendien getuigen de plannen van een onaangepast ontwerp met een overdreven gebruik van beton, muren, verharding en zonder aanpassing aan het karakter van de omgeving”, vertelt Letier. 

Overleg

Het negatieve advies betekent niet dat de gemeente sowieso in beroep gaat of niet meer met Infrabel en de NMBS rond de tafel wil zitten. “Momenteel is er nog geen beslissing. We  bekijken dan of we in beroep zullen gaan. We blijven alvast spreken. Bij de mensen waarmee we rond de tafel zitten, is er nog altijd de goodwill om het project te verbeteren”, aldus de schepen.

Meest gelezen