Radio 2

Genk laat jagen op everzwijnen op 70 bijkomende hectaren bosgebied toe

De stad Genk gaat de jachtrechten voor nog eens 70 bijkomende hectaren bos, op 6 verschillende plaatsen, verpachten. Dat maakt het mogelijk dat jagers ook in die gebieden everzwijnen schieten. Genk kampt al een hele tijd met een grote overlast van everzwijnen.

De overlast door everzwijnen doet zich in grote delen van Limburg voor, maar in Genk zijn er veel klachten van inwoners wiens tuinen worden overhoop gehaald of die zich onveilig voelen in het verkeer. Daarom zet het stadsbestuur nu een nieuwe stap. De jachtrechten van 70 hectaren  bos worden verpacht, dit maakt het mogelijk om ook op die gronden everzwijnen te bejagen.

“Jagers kunnen maar een jachtplan opmaken als ze een aaneengesloten gebied van 40 ha hebben. Daarom willen we voor zes gebieden voor in het totaal 70 ha extra de jachtrechten verpachten. Het gaat om onder meer een 30 ha in Oud-Winterslag, 25 ha in Kattevennen, een 6-tal ha in Oud-Termien, ... Op die manier kunnen de wildbeheereenheden een jachtplan maken en het beheer van everzwijnen efficiënter aanpakken. In de verpachtingen worden trouwens bijkomende voorwaarden ingeschreven zoals een minimum afschot", legt schepen van Ruimte Toon Vandeurzen (CD&V) uit.

Meldingen

Daarnaast blijft Genk ook verder inzetten op zijn zogenaamde leertraject in samenwerking met Natuur en Bos. Daarin staat melden centraal. Aan de hand van alle meldingen van de aanwezigheid of overlast van everzwijnen stelt een gespecialiseerd team van faunabeheerders een plan van aanpak op met observaties en acties.

Meest gelezen