Radio 2

West-Vlaamse burgemeesters reageren op voorkeurstraject Ventilus: "We blijven overtuigd van volledig ondergrondse lijn"

De West-Vlaamse burgemeesters blijven ervan overtuigd dat een volledig ondergrondse hoogspanningslijn "de meest duurzame oplossing is" in het Ventilus-dossier. Dat zegt Vlaams Parlementslid en burgemeester van Ledegem Bart Dochy (CD&V). Eerder vandaag raakte de Vlaamse regering het eens over een voorkeurstraject dat grotendeels bovengronds is. De Vlaamse oppositiepartijen Groen en Vooruit zijn tevreden dat er duidelijkheid is over het tracé, maar willen snel duidelijkheid over de compensaties.

De Vlaamse regering heeft een voorkeurstracé voor Ventilus vastgelegd. Dat is de hoogspanningslijn die dwars door West-Vlaanderen loopt en stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland moet brengen. Bij het traject dat nu de voorkeur krijgt, zal de hoogspanningslijn grotendeels bovengronds lopen. Rond Zedelgem, Torhout en Izegem gaat hij ook een tiental kilometer onder de grond. 

In het kort: wat is Ventilus?
 
  • Ventilus is is een hoogspanningslijn die dwars door West-Vlaanderen moet komen. Die moet de groene stroom van de vele windmolens op zee naar het binnenland brengen en de bevoorradingszekerheid in de provincie verzekeren.
  • Een groot deel van Ventilus zal via bestaande hoogspanningslijnen verlopen, die daarvoor versterkt worden. Maar er moeten ook nieuwe bovengrondse lijnen bijkomen. Over een korte afstand van enkele kilometers kan Ventilus ondergronds.
  • Veel bewoners die in de buurt van de geplande bovengrondse lijnen wonen, voeren al sinds de aankondiging protest tegen Ventilus. Ze vrezen een mogelijk negatief effect van de magnetische straling op de gezondheid. Zij pleiten voor een volledig ondergrondse Ventiluslijn, om de impact zo klein mogelijk te houden, maar onderzoek heeft uitgewezen dat dit technisch (nog) niet mogelijk is. De Vlaamse regering besliste daarom eerder al dat het grootste deel van Ventilus bovengronds zou gaan.

De burgemeesters van de betrokken West-Vlaamse gemeenten blijven echter pleiten voor een volledig ondergronds traject. "Roeselare is voorstander van het maximaal ondergronds brengen van deze verbinding", klinkt het bij burgemeester Kris Declercq (CD&V). "Sommigen zullen zeggen: het is ijdele hoop. Maar zolang er hoop is, is er leven", stelt Bart Dochy (CD&V) van Ledegem. 

Kristof Audenaert, de CD&V-burgemeester van Torhout, waar ook Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits woont, is wel tevreden. "Wij waren altijd positief over het ondergrondse alternatief dus wij zijn blij dat de hoogspanningslijn een stuk ondergronds gaat in Torhout."

BEKIJK - "Deze beslissing is eigenlijk onbegrijpelijk", omwonenden reageren vol onbegrip op het akkoord van de Vlaamse regering:

Videospeler inladen...

Bart Dochy waardeert wel dat er ook parallelle ondergrondse lijnen komen "om tot een lagere stralingsbelasting" te komen. De burgemeesters vragen wel om maatregelen om de gemiddelde stralingsbelasting af te dwingen. Bovendien "behouden de gemeenten zich het recht om al dan niet samen met burger- of ondernemingsgroeperingen in rechte op te treden", waarschuwt de CD&V'er. 

Vlaamse oppositie wil snel duidelijkheid over compensaties

De Vlaamse oppositiepartijen Vooruit en Groen zijn tevreden dat er meer duidelijkheid is over Ventilus. Zowel covoorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout als Vooruit-parlementslid Bruno Tobback vragen dat er nu snel ook duidelijkheid komt over de compensaties voor de buurtbewoners.

Jeremie Vaneeckhout, covoorzitter van Groen, is tevreden. "Hopelijk tonen alle regeringspartners nu de nodige verantwoordelijkheidszin om zelf geen vertragingen te organiseren", zegt hij. "Ventilus is nodig om stroom van toekomstige windparken op zee aan land te brengen, maar ook om het binnenlandse net in West-Vlaanderen te versterken. We zijn het verplicht aan onze inwoners om de toekomst voor de Vlaamse windenergie te garanderen", aldus Vaneeckhout, die daaraan toevoegt dat er snel duidelijkheid moet komen over de compensaties voor de omwonenden.

BEKIJK - "Ik hoop dat vertragingsmanoeuvres nu gaan stoppen. De omslag naar hernieuwbare energie en het versterken van het net in West-Vlaanderen zijn fundamenteel", zegt Vaneeckhout in "De afspraak op vrijdag":

Videospeler inladen...

Eenzelfde geluid bij Vooruit-parlementslid Bruno Tobback. "Ventilus is essentieel om goedkope en hernieuwbare energie aan land te krijgen en om onze eigen energievoorziening te versterken. Vooruit vindt het dan ook erg belangrijk dat Ventilus er snel komt", zegt Tobback. Dat er nu duidelijkheid is voor de betrokken gezinnen over de impact van het project op hun woning, vindt hij een goede zaak. Hij dringt erop aan dat er nu ook duidelijkheid komt over de compensatie die daartegenover staat.

Vlaams Belang is niet tevreden met de beslissing over het Ventilus-traject. "Hoe men het ook draait of keert: er zullen nog steeds duizenden mensen in hun private of werksituatie getroffen worden", zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. De partij waarschuwt tot slot dat de uitvoering van deze beslissing zeker zal verzanden in juridische procedures. "Door die procedureslag kan de gelijkstroomtechnologie de huidige beslissing zelfs achterhaald maken", besluit Ryheul.

Meest gelezen