Mario Tilleu

Bedrijven betalen inwoners Rieme: "De smurrie die auto's en zonnepanelen beschadigde kwam hoogstwaarschijnlijk van ons"

Inwoners van Rieme bij Evergem die hun auto en zonnepanelen beschadigd zagen vorig jaar, krijgen een schadevergoeding. De drie bedrijven die verantwoordelijk waren hebben een bemiddelaar aangesteld, die momenteel langsgaat bij alle slachtoffers. Zo krijgen de bedrijven een gedetailleerde lijst van hoeveel ze aan wie moeten betalen. 

In maart, oktober en december vorig jaar zijn er incidenten geweest met plakkerige stofdeeltjes die neerkwamen in enkele straten in Rieme. Echte bewijzen waren er niet, maar uit controles van stalen en verder onderzoek bleek dat drie bedrijven uit de buurt hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk waren voor de stofhinder en de schade.

Bedrijven nemen ook maatregelen om verdere stofhinder te voorkomen

"Ze hebben zich bereid verklaard om maatregelen te nemen om dergelijke stofhinder te vermijden in de toekomst", zegt burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere (N-VA). "En ze hebben zich ook geëngageerd om samen de getroffen inwoners te vergoeden. Er zijn enkele tientallen aangiften gedaan van schade. Wij hebben de bedrijven aangeraden om een bemiddelaar aan te stellen. En die is nu bezig om al die mensen te contacteren of te bezoeken." Tegen eind april zou dat moeten afgerond zijn, en de bedrijven zullen daarna met elk van de slachtoffers een regeling treffen. 

Op 3 mei is er voor de inwoners nog een infomoment. Daarop zullen de bedrijven meer kunnen zeggen over wat er precies misgelopen is. Ze zullen ook uitleggen welke maatregelen ze intussen al hebben genomen om dergelijke stofhinder te vermijden. Ook de Afdeling Handhaving - Omgevingsinspectie zal er dan zijn om de onderzoeksresultaten te verduidelijken. Het gemeentebestuur zelf zal zijn inwoners ook informeren hoe die in de toekomst het best kunnen reageren als er toch nog onvoorziene stofhinder zou zijn. 

Meest gelezen