Onderzoek naar manager Thomas More hogeschool Mechelen voor machtsmisbruik en fraude

Er loopt een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik, fraude en grensoverschrijdend gedrag bij de Thomas More hogeschool in Mechelen. Dat meldt het weekblad Knack en het nieuws is bevestigd aan VRT NWS. Verschillende medewerkers hebben geklaagd over de manager van de businessafdeling. Volgens hen zou er sprake zijn van een verziekte werksfeer en van financieel gesjoemel. 

Bedrijfsrevisor PwC voert een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik, fraude en grensoverschrijdend gedrag binnen de Thomas More hogeschool in Mechelen. Verschillende medewerkers zouden een collectieve klacht hebben ingediend tegen de huidige manager van de businessafdeling, waarna een intern onderzoek startte. Ook IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, voerde een onderzoek. Dat schrijft weekblad Knack vrijdag en het nieuws wordt bevestigd door de hogeschool.

Knack laat in haar artikel enkele medewerkers aan het woord die spreken over manipulatief gedrag, gebrek aan menselijkheid, hoge werkdruk en verziekte werksfeer. Er zou zich ook nepotisme voordoen en er zou sprake zijn van financieel misbruik, in de vorm van studenten die stages zouden doen bij de vzw van de unitmanager in Kaapverdië. 

De directie van de hogeschool reageert vrijdag voor het eerst uitgebreid op de beschuldigingen. "In juni 2022 kwamen meldingen van psychosociale onveiligheid en (verbaal) grensoverschrijdend gedrag in een van onze units binnen Thomas More. Er waren ook vermoedens van belangenvermenging en misbruik van hogeschoolmiddelen door de leidinggevende van de unit", klinkt het in een schriftelijke reactie.

Grensoverschrijdend gedrag

"De directie heeft meteen actie ondernomen, er werden twee onderzoeken opgestart: een onafhankelijke risicoanalyse van de specifieke arbeidssituatie (RASAS) en nadien een eerste check van de aantijgingen over de vermoedens van belangenvermenging en misbruik van hogeschoolmiddelen. Ook heeft de directie de leidinggevende waarvan sprake tijdelijk ontheven uit diens functie."

"Op basis van het onafhankelijk onderzoek van IDEWE besliste de directie in november 2022 dat de leidinggevende zijn functie opnieuw kon opnemen", gaat de reactie verder. "IDEWE gaf concrete aanbevelingen voor een welzijnsactieplan. Dit plan is intussen in uitvoering en de leidinggevende in kwestie is weer aan het werk, onder begeleiding van een externe coach en monitoring door de directie. Het onderzoek rond mogelijke belangenvermenging en misbruik van hogeschoolmiddelen loopt nog steeds. Hierover kan dus vooralsnog geen uitspraak gedaan worden."

De hogeschool benadrukt dat elke melding van grensoverschrijdend gedrag serieus wordt genomen en steeds de nodige stappen worden gezet om de situatie aan te pakken. "Ook binnen dit dossier wordt steeds transparant en met zorg voor alle betrokkenen beslist, gehandeld en gecommuniceerd. We betreuren dat dit dossier, waarmee secuur, doordacht en voorzichtig is omgesprongen, nu in de openbaarheid terechtkomt op dergelijke eenzijdige wijze", besluit de hogeschool.

Meest gelezen