Vlaamse regering investeert 100 miljoen euro in jeugdhulp

De Vlaamse regering heeft een crisisplan goedgekeurd voor de ergste nood in de jeugdhulp. Daarvoor trekt de regering 100 miljoen euro uit. Het geld zal onder meer gaan naar meer begeleiding aan huis en extra opvangplaatsen. De Centra Algemeen Welzijnswerk die de crisismeldpunten uitbaten, reageren tevreden.

Sinds corona is er veel meer vraag naar crisishulp. Tijdens coronajaar 2021 zag het agentschap Opgroeien 19 procent meer vragen naar crisishulp en die stijging zet zich door naar 2022. Meer dan 2000 keer konden de crisismeldpunten geen verdere hulp vinden. Het crisisaanbod was volzet of niet beschikbaar. 

De sector had al verschillende keren aangegeven dat het aanbod veel te krap is, en dat daardoor heel wat kinderen en gezinnen niet geholpen kunnen worden. De Vlaamse regering heeft daarom nu een crisisplan goedgekeurd met een investering van 100 miljoen euro. 

Vier maatregelen

In dat plan staan vier concrete maatregelen. Eerst en vooral komt er een extra voltijdse werknemer bij de zes crisismeldpunten in Vlaanderen en Brussel. Daarmee hoopt de regering 1.000 tot 1.200 extra crisisoproepen te kunnen oplossen.

Daarnaast moet er ook bij elke crisisopvang crisisbegeleiding worden ingezet. Dat om te vermijden dat kinderen te lang in crisisopvang blijven. Aan de 40 bestaande opvangplaatsen worden nu 40 extra crisisbegeleidingen gekoppeld. Dat betekent een 400-tal extra begeleidingen op jaarbasis.

Het plan zet ook meer in op vervolghulp. Dat is begeleiding die gezinnen krijgen na een crisissituatie. De Vlaamse regering wil dat er bijna 800 extra plaatsen voor vervolgbegeleiding bijkomen, zowel bij mensen thuis als in opvangcentra. 

Tot slot komen er specifieke maatregelen voor Brussel, waar de situatie heel ernstig is. Zo wordt er samen met betrokken organisaties een actieplan opgemaakt. Een crisismanager moet er onder meer het tekort aan personeel aanpakken. "We moeten onze middelen inzetten daar waar ze nodig zijn", zegt Crevits.

Positieve reacties

Shari Robijns van de Centra Algemeen Welzijnswerk reageert tevreden op de maatregelen. "Het zijn zeker tegemoetkomingen aan de vragen van de crisismeldpunten en de ruimere jeugdhulp. De nadruk ligt ook op een aanbod vanuit verschillende expertises binnen de jeugdhulp." 

"Daarnaast zorgt het vervolgtraject ervoor dat we gezinnen voldoende kunnen vasthouden na een crisis. We zien heel vaak situaties die opnieuw aangemeld worden binnen de crisiscentra."

Het is hoog tijd om meer fundamenteel de oorzaken aan te pakken

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout

Ook de oppositie reageert positief. "Wanneer we met deze bijkomende middelen 1.200 tot 1.500 extra gezinnen kunnen begeleiden en 800 extra plaatsen in de residentiële kunnen voorzien, dan juich ik dat natuurlijk toe", aldus Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout. 

"Nu is het wel hoog tijd om meer fundamenteel de oorzaken aan te pakken. Jongeren komen in crisisopvang door te weinig investeringen in laagdrempelige en tijdige hulpverlening voor gezinnen, mentaal welzijn en verslavingsproblematiek."

Meest gelezen