Jonas Roosens

Brusselse regering tegen verbreding Brusselse Ring: “Meer rijstroken is meer verkeer”

De Brusselse regering is gekant tegen de plannen van de Vlaamse regering om de Brusselse Ring te verbreden. Op bepaalde punten zou er een extra rijstrook bijkomen om het verkeer vlotter te laten verlopen. “Maar meer rijstroken, betekent net meer verkeer”, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

De Vlaamse regering maakte recent in een GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) de plannen bekend voor de noordelijke ring rond Brussel. Omdat er vaak files staan, wil de regering een vlottere doorstroming en daarom komt er op bepaalde punten een extra rijstrook. In Wemmel bijvoorbeeld gaat het aantal rijstroken van 3 naar 4. Maar dat stuit op protest bij de Brusselse regering. Dat schrijft De Morgen.

"De Vlaamse regering vindt dat er te veel files zijn, hun antwoord daarop is een extra baanvak", zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. "Zo'n extra baanvak op de ring zal misschien tijdelijk iets vlotter verkeer geven, maar daarna trek je net meer verkeer aan. Dat tonen veel voorbeelden uit het buitenland: hoe meer baanvakken je aanlegt, hoe meer verkeer je ook hebt en naar Brussel lokt. En dat is net het omgekeerde wat we vanuit Brussel willen doen. Het verbreden van de Brusselse ring is voor ons geen oplossing."

Er zijn veel files, maar we moeten eerder inzetten op alternatieven
Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen)

“We zijn in Brussel al heel lang aan het inzetten om minder autoverkeer te hebben omwille van de leefbaarheid van de stad. Er zijn heel veel files, heel veel mensen zitten vast in die files, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid zijn niet goed. Met die ruimte willen we ook andere zaken doen en we willen inzetten op alternatieven, we willen mensen bijvoorbeeld met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad lokken", aldus minister Van den Brandt.

Dialoog

Minister Van den Brandt wil in dialoog blijven gaan met de Vlaamse regering. “Belangrijk is om de verkeersveiligheid op die Brusselse Ring te blijven verhogen en om vlotter verkeer te krijgen. Daarvoor zijn inderdaad ingrepen nodig, maar het mag geen extra verkeer naar Brussel aantrekken. Extra baanvakken gaan in tegen onze visie. Er zullen nog veel stappen komen, er zijn nog inspraakmomenten, ook van de verschillende gemeenten. We moeten naar een project gaan dat samen gedragen wordt”, besluit de minister.

Meest gelezen