Forum der Joodse Organisaties eist excuses voor stigmatiserende uitspraken van Antwerpse goudsmelterij

Het Forum der Joodse Organisaties reageert met afschuw op de uitspraken van de woordvoerder van de goudsmelterij Value Trading. Tegen dat bedrijf is al even protest, iets wat de woordvoerder omschreef als pestgedrag van Joodse buurtbewoners. Hij alludeerde ook op het feit dat ze dat doen om de gegeerde gronden in de Joodse wijk goedkoper te verwerven. Het Forum eist schriftelijke excuses. Het bedrijf zelf betreurt dat de uitspraken als antisemitisch ervaren worden. 

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) eist excuses van de Antwerpse goudsmelterij Value Trading voor stigmatiserende uitspraken over de Joodse gemeenschap. De aanleiding is protest uit de buurt tegen de goudsmelterij. De buurtbewoners zeggen dat er bij de smelterij te veel zware metalen vrijkomen die leiden tot kankers. Maandag nog was er daarover protest van Joodse vrouwen voor aanvang van de Antwerpse gemeenteraad. 

De goudsmelterij probeert van een gezondheidsprobleem een "Joods" probleem te maken

Forum der Joodse Organisaties

Als reactie daarop maakte de woordvoerder van het bedrijf in De Standaard gewag van pestgedrag door buurtbewoners die erop uit zijn om de gegeerde gronden in de Joodse wijk goedkoop te kunnen inpikken. Nog volgens de woordvoerder zou het niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt in de Joodse buurt.

Het Forum reageert met afschuw op de uitspraken die zouden wijzen op een verborgen Joodse agenda. "De reactie is volledig ongepast", klinkt het bij het FJO. "Het bedrijf is zelf het voorwerp van aanhoudend en breed gedragen maatschappelijk protest. Het wordt beschuldigd van gevaarlijke vervuiling, maar probeert er een "Joods" probleem van te maken. Het is geen Joods probleem. Christelijke, islamitische medeburgers, andere gelovigen en atheïsten nemen deel aan de protesten, maar enkel de Joden worden geviseerd." 

Schriftelijke excuses

Het FJO vindt dat de uitspraken niet thuishoren in de wereld van vandaag. "Zo'n antisemitisch discours zou passen in de jaren 30 in nazi-Duitsland, niet in België anno 2023. Het valt niet te tolereren en we eisen dan ook onmiddellijk schriftelijke excuses." Als die er niet snel komen, overweegt het FJO over te gaan tot gepaste juridische stappen. 

In een schriftelijke reactie laat het bedrijf zelf weten dat het betreurt dat zijn reactie als antisemitisch wordt ervaren. Het heeft naar eigen zeggen altijd een goede verstandhouding gehad met een Joods zorgcentrum in de buurt en wenst dat ook zo te houden. Van antisemitisme is alleszins geen sprake volgens de goudsmelterij. 

Meest gelezen