Herlees de liveblog - Reuzegommers krijgen werkstraffen, advocaat familie Sanda Dia: "Er is recht gesproken, maar het zal nooit genoeg zijn"

Alle Reuzegommers zijn schuldig aan onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood van Sanda Dia tot gevolg. Ze worden daarvoor veroordeeld tot werkstraffen van 200 tot 300 uur. De familie is blij dat deze etappe voorbij is, maar heeft het tegelijk moeilijk dat er op een aantal vragen nooit een antwoord zal komen. Herlees hieronder onze liveblog.

Nieuwe berichten kunnen niet opgehaald worden, probeer het later opnieuw.

Liveblog

Is dit nu het eindpunt?

"In theorie is er nog cassatieberoep mogelijk, mocht er een juridisch probleem opduiken", zegt onze justitiejournalist Caroline Van den Berghe. "Maar ik heb de indruk dat de advocaten hier een punt willen achter zetten. Het heeft lang genoeg geduurd."

Videospeler inladen...

KU Leuven: "Als universitaire gemeenschap zullen we Sanda en wat gebeurd is, nooit vergeten"

De KU Leuven heeft heel kort gereageerd op het arrest. "De rechtbank heeft een uitspraak gedaan. Geen enkele sanctie of procedure kan echter het verdriet om het overlijden van Sanda wegnemen. Feit blijft dat er tijdens de Reuzegomdoop een groot drama is gebeurd. Als universitaire gemeenschap zullen we Sanda en wat gebeurd is, nooit vergeten."

Advocaat familie Sanda Dia: "Het zal nooit genoeg zijn, maar er is recht gesproken"

De familie van Sanda Dia is teleurgesteld dat niet op alle vragen een antwoord gekomen is. "Het is moeilijk dat niemand schuldig is aan het toedienen van de gifstof, de visolie. Dat is een van de vragen waar we altijd op gehamerd hebben; wie heeft wat gedaan. Dat zal nu een goedbewaard geheim blijven en dat is moeilijk om mee om te gaan. De familie leert daarmee leven", vertelt Sven Mary. 

Het is een lange weg geweest, benadrukt hij. "De familie heeft ons een les in nederigheid en sereniteit gegeven. Ik ben blij dat we op een of andere wijze, zelfs als het niet helemaal is wat je wil, de etappe voorbij zijn."

"Verzacht dit alles? Uiteraard niet. Je kind is weg, je broer je stiefzoon. Het blijft een en al emotie om iets wat nooit had moeten gebeuren. Het zal nooit genoeg zijn, maar er is recht gesproken." De familie hoopt dan ook dat dopen in de toekomst voorzichtiger zullen gebeuren. 

Waarom noemt VRT NWS de namen van de Reuzegommers niet?

VRT NWS heeft tot nu toe de namen van de verdachten in deze zaak niet genoemd en hen ook niet herkenbaar in beeld gebracht. We volgden daarbij de regels van de Code van de Raad voor de Journalistiek, die ons vragen om extra voorzichtig te zijn bij het noemen van namen van verdachten.

VRT NWS is sowieso altijd erg terughoudend om namen te noemen van verdachten of veroordeelden, of om hen herkenbaar in beeld te brengen. Voor we dat doen, moet het gaan om erg zwaarwichtige en maatschappelijk relevante feiten, waar de schuld vaststaat, of waar een verdachte of dader zelf openlijk naar buiten komt. We maken daarbij altijd een afweging tussen de privacy van de verdachten en de nood aan informatie van het publiek.

De zaak-Sanda Dia is zeker maatschappelijk relevant, en de dood van een jonge man is zwaarwichtig. Tegelijk heeft het hof van beroep geoordeeld dat niemand van de beklaagden de dood van Sanda gewild heeft, en dat niemand van hen een zware effectieve celstraf verdient. In die omstandigheden vindt VRT NWS het niet nodig voor onze berichtgeving om hun namen te noemen of hen herkenbaar in beeld te brengen.

Advocaten Reuzegommers: "Rechtvaardig arrest"

De advocaten van de Reuzegommers reageren over het algemeen tevreden. "Dit is een rechtvaardig arrest, gebaseerd op feiten", zegt meester Joris Van Cauter. "De rechter heeft geoordeeld dat het een tragisch ongeval was, waar geen kwaad opzet mee gemoeid was."

"Mijn eerste reactie is dat het een evenwichtige en beredeneerde uitspraak is, boven de oorlogstaal die we de afgelopen maanden en jaren gehoord hebben", klinkt het bij John Maes.

"Afsluiten zal voor mijn client nooit lukken", zegt ook Walter Damen. "Dat is iets wat ik het laatste jaar enorm heb gemerkt, alsof die jongens geen spijt zouden hebben. Alsof ze daar niet mee zouden inzitten. Ik kan u verzekeren: mijn client zal dit heel zijn leven meedragen, hij zal er elke dag mee opstaan en elke avond mee gaan slapen."

Niet schuldig aan toedienen van schadelijke stoffen: "Vissaus is vrij verkrijgbaar, dodelijke dosis is zelfs voor artsen niet duidelijk"

Persrechter Els De Brauwer heeft verduidelijkt waarom de Reuzegommers niet veroordeeld werden voor de zwaarste aanklacht, het toedienen van schadelijke stoffen - de vissaus dus. "Vissaus is vrij verkrijgbaar. De dodelijke dosis is zelfs voor de artsen niet duidelijk." Volgens het arrest hebben ze wel hun best gedaan om hem te helpen, daarom kan er volgens het hof geen sprake zijn van schuldig verzuim. "Zodra ze beseften dat hij in gevaar verkeerde, hebben ze hulp geboden. Ze hebben hem uit de put gehaald, opgewarmd, naar het ziekenhuis gebracht. Dat het uiteindelijk te laat bleek, doet daar niks van af. Het is vastgesteld dat er nooit opzettelijk, bewust hulp geweigerd is."

Alle Reuzegommers schuldig aan het toedienen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg

Alle Reuzegommers zijn schuldig bevonden aan het toedienen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Dat betekent dat het hof oordeelt dat Sanda Dia gestorven is, omdat zij onvoorzichtig geweest zijn. Ook aan mensonterende behandeling en inbreuken op de dierenwelzijnswet zijn ze schuldig. Ze worden vrijgesproken voor het toedienen van schadelijke stoffen - dus de vissaus - met de dood als gevolg. Ook voor schuldig verzuim worden ze vrijgesproken. 

Ze krijgen allemaal een werkstraf van 200 tot 300 uur, en een boete van 400 euro. De zwaarste werkstraffen zijn voor de preses en de schachtentemmer. 

Hof beslist dat het mag beslissen over de zaak

De juridisch-technische kwestie is achter de rug. Het hof van beroep in Antwerpen heeft beslist dat het mag uitspraak doen over de zaak. 

Advocaten hopen dat er vandaag effectief uitspraak volgt

Het is voor iedereen van belang dat er vandaag geland kan worden. Het duurt voor alle betrokkenen zeer lang en het is voor iedereen loodzwaar om dragen
Christian Clement - advocaat Reuzegommer

Verschillende Reuzegommers komen vandaag niet

Van de 18 Reuzegommers zijn er vandaag 8 aanwezig. Verschillende anderen hebben via hun advocaat laten weten dat ze niet komen. 

We hebben beslist om hen niet te laten komen, sommigen hebben nog examens, werk. We zullen het wel horen. We hebben vandaag duidelijk geopteerd: ze komen niet, maar uiteraard houden we onze cliënten op de hoogte
Walter Damen - advocaat een van de Reuzegommers

Meest gelezen