BELGA/WAEM

PVDA-arts Dirk Van Duppen (63) overleden na strijd tegen pancreaskanker

In Deurne, in het bijzijn van zijn familie, is Dirk Van Duppen (63) gisteravond gestorven aan de gevolgen van pancreaskanker. Van Duppen was arts en boegbeeld van de radicaal-linkse partij PVDA. Met zijn "kiwimodel" verwierf hij bekendheid als bestrijder van de farma-industrie, en droeg hij ertoe bij dat de prijs van geneesmiddelen zakte. Helemaal op het einde van zijn leven schreef hij nog een boek, “Zo verliep de tijd die me toegemeten was”. 

Dirk Van Duppen dook de laatste weken en maanden van zijn leven overal op. In de media, bij lezingen; hij gaf zelfs nog les aan huisartsen in opleiding. Het was een manier om zin te geven aan zijn vroege dood, zei hij zelf. Alsof hij zelf zijn begrafenis meemaakte, en hoorde wat zijn intellectuele en emotionele nalatenschap was.

“Het is vreselijk”, zei hij in een twee uur durend gesprek met VRT NWS, “om je levenseinde in het vizier te hebben. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets prachtigs. Dat is verbondenheid. We hebben honderden, zelfs duizenden reacties gekregen van mensen die we niet kennen, of wél kennen maar duizenden jaren niet meer gezien hebben. Ze zeggen dat ik een inspiratiebron was voor hen, en dat doet deugd. 

Het is vreselijk om je eigen levenseinde in het vizier te hebben, maar tegelijkertijd gebeurt er iets prachtigs

Dirk Van Duppen

Gevoelige snaar

Tijdens die laatste weken raakte Dirk Van Duppen – los van ideologische voorkeuren – een gevoelige snaar door de rust en de sereniteit waarmee hij met zijn levenseinde omsprong. “Ik ben een tevreden man”, zei hij daarover. “Ik heb een boeiend leven gehad. Ik kan me niet herinneren dat ik me ooit verveeld heb. Je kunt je engageren, solidair zijn, misschien opofferingen doen – tussen aanhalingstekens – maar je hebt even goed een boeiend leven. Je offert de liefde niet op, integendeel. Je geeft liefde, en krijgt meer liefde terug.”

Ik zie de wereld kantelen, ik geloof dat het goed komt 

Dirk Van Duppen - de laatste zinnen van "Zo verliep de tijd die me toegemeten was"

Dirk Van Duppen schreef ook nog samen met Thomas Blommaert een boek over zijn leven, “Zo verliep de tijd die me toegewezen was”. Hij vertelt daarin hoe hij al op jonge leeftijd aangetrokken was tot het marxisme, en hoe hij als hoogopgeleide arts toch ging werken in een leerlooierij. Later zou hij een praktijk van Geneeskunde voor het Volk oprichten in Deurne, en hij stond ook mee aan de wieg van de internationaal gerichte organisatie Geneeskunde voor de Derde Wereld (vandaag Viva Salut). 

Geen wolf voor de anderen

Dirk Van Duppen trok ook, samen met zijn vrouw Lieve – net als hij arts bij Geneeskunde voor het Volk – een jaar naar de Palestijnse vluchtelingenkampen van Sabra en Chatila, in de Libanese hoofdstad Beiroet, waar toen nog altijd gevochten werd. Te midden van de oorlogstaferelen, zo zei hij, leerde hij daar dat “de mens geen wolf is voor de anderen. Integendeel, dat was daar één voor allen, en allen voor één.”

In Libanon heb ik geleerd dat de mens geen wolf is voor de anderen

Dirk Van Duppen

Het hoogtepunt van zijn sociaal engagement, zo zei Van Duppen zelf, was zijn strijd tegen big pharma en voor het kiwimodel. Daarvoor haalde hij zijn inspiratie in Nieuw-Zeeland, waar een systeem bestaat van terugbetaling van geneesmiddelen dat op openbare aanbestedingen bij de geneesmiddelen­producenten berust. Enkel het goedkoopste – dat tegelijkertijd ook aan de kwaliteitsvereisten doet – wordt terugbetaald. Van Duppen plaatste het in 2004 met zijn boek “De cholesterol-oorlog" op de politieke agenda. Uiteindelijk zou er een kiwi "light" worden ingevoerd, waarbij de aanbestedingen voor een beperkt aantal "merkloze", patentvrije medicijnen gebeuren. 

Kiwi

De discussie over het kiwimodel mondde uit in een daling van de gemiddelde geneesmiddelenprijs. “Het heeft het debat over "Big Pharma" opengetrokken”, zei Van Duppen. “Het planbureau heeft het kiwimodel trouwens doorgerekend. Als je het zou toepassen op de honderd meest voorgeschreven geneesmiddelen waarvan het patent verstreken is, kom je uit op  500 miljoen euro winst. Dat is gigantisch.”

Later zou Van Duppen ook nog strijd leveren tegen de Lange Wapperbrug, samen met de actiecomité Ademloos en stRAten-generaal. Van Duppen argumenteerde dat zo’n brug grote risico’s inhield voor de volksgezondheid. Bij een volksraadpleging in 2009 werd de brug verworpen, en een jaar later verwees ook de Vlaamse regering van Kris Peeters de brug naar de prullenmand, en werd er gekozen voor een ondertunneling.

Bepalend moment

Dirk Van Duppen zag zelf zijn strijd voor het kiwimodel als een bepalend moment voor zijn partij: het zorgde er mee voor, zei hij, dat PVDA van een wat drammerige, met ideologie behepte in een meer dossiergerichte en praktische partij veranderde. “Daarvóór hadden we een belerende toon, met veel slogans. En plots was er die ervaring van het kiwimodel: heel concreet, bevragend en wetenschappelijk, in plaats van belerend, en dus ook authentiek.”

Van Duppen was getrouwd, en had twee zonen en een dochter. Zijn zoon Ben is schepen in de districtsraad van Borgerhout, bevoegd voor onder meer begroting, armoedebestrijding en diversiteit. 

Meest gelezen