Alle cijfers en grafieken over het coronavirus voor u gebundeld

In de dagelijkse berichtgeving over het coronavirus vuren we elke dag ook veel nieuwe cijfers op u af. Hoe zit het met de situatie in ons land? Hoe evolueert het virus in andere landen? En hoe kunnen we ons land vergelijken met andere landen? Op deze pagina vindt u alle cijfers en grafieken gebundeld. De cijfers worden ook dagelijks geüpdatet, zodat u alles te allen tijde kan volgen.

Cijfers België

aantal mensen in het ziekenhuis*

onder wie op intensieve zorg

totaal aantal mensen dat het ziekenhuis heeft verlaten

overleden

*aantal ziekenhuisbedden dat gisteren werd ingenomen door patiënten waarbij besmetting met coronavirus is vastgesteld.

Ziekenhuisopnames België

Het aantal ziekenhuizen dat rapporteert is niet elke dag hetzelfde. Bovendien worden opnames soms later gemeld, waardoor de cijfers niet elke dag consistent zijn. Om deze onbetrouwbaarheid te ondervangen, nemen we een zogenoemd 'moving average' (voortschrijdend gemiddelde). Dat betekent dat we op 19 maart de nieuwe opnames van 16-17-18 maart bij elkaar tellen en hier het gemiddelde van nemen. Voor 20 maart nemen we het gemiddelde van de opnames van 17-18-19 maart, en zo verder.

Het aantal ziekenhuizen dat rapporteert is niet elke dag hetzelfde. Bovendien worden opnames en ontslagen soms later gemeld, waardoor de cijfers niet elke dag consistent zijn. Om deze onbetrouwbaarheid te ondervangen, nemen we een zogenoemd 'moving average' (voortschrijdend gemiddelde). Dat betekent dat we op 19 maart de nieuwe opnames en ontslagen van 16-17-18 maart bij elkaar tellen en hier het gemiddelde van nemen. Voor 20 maart nemen we het gemiddelde van de opnames en ontslagen van 17-18-19 maart, en zo verder.

Deze grafiek laat zien hoeveel mensen op de intensieve zorg aan een beademingsapparaat of een ECMO (hart-longmachine) liggen. De rode lijn geeft de huidige maximumcapaciteit van ic-bedden voor coronapatiënten zien. Dit cijfer is flexibel en kan dus nog verhoogd worden.

Overlijdens België

Deze grafiek laat de verdeling zien van het aantal overlijdens naar leeftijd en geslacht. Sinds kort worden ook de overlijdens in rusthuizen meegeteld, waardoor deze grafiek mogelijk niet representatief is voor de hele Belgische bevolking.

Besmettingen België

Deze grafiek laat de verdeling zien van het aantal bevestigde besmettingen naar leeftijd en geslacht. Omdat niet iedereen wordt getest, zijn deze gegevens niet representatief voor de hele Belgische bevolking.

Deze grafiek laat zien hoeveel tests per dag positief waren, ten opzichte van alle tests van die dag. De top van de grafiek is gezet op 100 procent, om de verhoudingen beter weer te geven. De balken met een groene streep bevatten data die nog aangevuld moeten worden en dus nog niet betrouwbaar zijn. Als je op een balk gaat staan, kun je aflezen om hoeveel tests het precies gaat.

Cijfers wereldwijd

Ziekenhuisopnames wereldwijd

Deze grafiek laat voor verschillende landen zien hoeveel mensen er in het ziekenhuis lagen op een bepaalde datum. Sommige landen tellen alleen de mensen die op dat moment in het ziekenhuis liggen, andere landen tellen iedereen die óóit in het ziekenhuis heeft gelegen. Dit heeft invloed op hoe je de cijfers kunt interpreteren. De grafiek staat op een logaritmische schaal, waarop groei beter te zien is. Exponentiële groei is een rechte lijn: hoe steiler de lijn, hoe sneller de groei. Hoe platter, hoe langzamer.

Deze grafiek laat voor verschillende landen zien hoeveel mensen er op de intensieve zorg lagen op een bepaalde datum. Sommige landen tellen alleen de mensen die op dat moment op de intensieve zorg liggen, andere landen tellen iedereen die óóit op de intensieve zorg heeft gelegen. Dit heeft invloed op hoe je de cijfers kunt interpreteren.

De grafiek staat op een logaritmische schaal, waarop groei beter te zien is. Exponentiële groei is een rechte lijn: hoe steiler de lijn, hoe sneller de groei. Hoe platter, hoe langzamer.

Overlijdens wereldwijd

Een grafiek met een logaritmische schaal laat groei beter zien dan een lineaire schaal. Exponentiële groei ziet er hier uit als een rechte lijn. Hoe steiler die lijn, hoe sneller de groei. De stippellijnen geven aan hoe steil een grafiek loopt als het aantal overlijdens elke dag verdubbelt, om de twee dagen, om de drie dagen, et cetera. Let erop dat de stippellijnen geen begrenzingen aangeven, maar een hulplijn zijn om de steilheid te bepalen. Kijk daarvoor naar het nieuwste deel van de curve. De curve van China loopt bijvoorbeeld ongeveer even steil als de hulplijn voor 'elke maand een verdubbeling', en de curve van de Verenigde Staten loopt gelijk aan de hulplijn voor 'om de drie dagen'.

Deze heatmap laat voor elk land zien hoeveel nieuwe overlijdens er dagelijks bij komen. Hoe donkerder het vakje, hoe meer overlijdens. Zolang de manier van overlijdens tellen binnen één land hetzelfde blijft, kun je op deze manier zien of de verspreiding van de ziekte al aan het afnemen is. Dat zie je bijvoorbeeld in China: daar loopt de grafiek van donker naar licht, een teken dat er steeds minder overlijdens bij komen. De groene bolletjes stellen lockdowns (vergaande maatregelen zoals het sluiten van winkels, samenscholingsverbod, et cetera) voor.

Besmettingen wereldwijd

Deze heatmap laat voor elk land zien hoeveel nieuwe besmettingen er dagelijks bij komen. Hoe donkerder het vakje, hoe meer besmettingen. Zolang de manier van testen binnen één land hetzelfde blijft, kun je op deze manier zien of de verspreiding van de ziekte al aan het afnemen is. Dat zie je bijvoorbeeld in China: daar loopt de grafiek van donker naar licht, een teken dat er steeds minder besmettingen bij komen. De groene bolletjes stellen lockdowns (vergaande maatregelen zoals het sluiten van winkels, samenscholingsverbod, et cetera) voor.