7-10-1918: Beiroet nu ook in Geallieerde handen

Op 7 oktober 1918 is in de haven van Beiroet een Franse marine-divisie ontscheept. En ook enkele Britse pantserwagens zijn de stad binnengereden. Het Turkse garnizoen had zich al eerder uit de stad teruggetrokken.

Franse oorlogsschepen zijn vanmorgen vroeg verschenen voor Beiroet, de voornaamste haven van Syrië. Een marine-divisie is meteen ontscheept.

Dat gebeurde terwijl enkele Britse pantserwagens vanuit het zuiden Beiroet binnenrukten, de voorlopers van het leger van generaal Allenby. Dat had kort daarvoor de havenstad Sidon veroverd.

Straatbeeld van Beiroet, circa 1918. Beginfoto, de Franse mariniers komen aan wal in de haven van Beiroet.

De Franse mariniers zijn bij hun intocht uitbundig begroet door de (overwegend christelijke) bevolking van Beiroet. Frankrijk beschouwt zich al sinds vorige eeuw als de beschermheer van de christelijke bevolkingsgroepen in het Nabije Oosten. Het heeft al grote economische en culturele invloed in de havenstad.

De aankomst van nog een groep Franse militairen in december 1918 kan opnieuw op veel belangstelling rekenen (ECPAD)

Het Turkse garnizoen had zich eerder uit Beiroet teruggetrokken. Intussen zou er een Arabisch bestuur zijn geïnstalleerd in naam van emir Feisal, de aanvoerder van de Arabische opstandelingen.

Britse militairen bij een fruitkraam in Beiroet
© IWM (Q 12411)

Dat laatste is niet naar de zin van zowel de Britse als de Franse militaire autoriteiten. Volgens een Frans-Britse overeenkomst krijgt Frankrijk de Syrische kust onder zijn voogdij. De Franse diplomaat Georges François-Picot, die eerder consul in Beiroet was, moet als “hoog commissaris” het gebied besturen.  Picot voerde eerder onderhandelingen over de verdeling van het Midden-Oosten in een Franse en een Britse invloedssfeer, maar de Arabieren waren daar niet bij betrokken.

Postkaar van Beiroet, circa 1920. De tramlijnen in de stad werden in 1908 aangelegd door een Belgische bedrijf.

Alleen het noorden van Syrië is nog in Turkse handen, maar de troepen van Allenby zetten hun opmars voort.

Opmerking: het huidige Libanon, waar Beiroet de hoofdstad van is, werd toen als een deel van Syrië beschouwd. Pas onder Frans bestuur zal er een Libanese staat komen, om de christenen te bevoordelen. 

Libanon werd tussen 1916 en 1918 getroffen door een zeer zware hongersnood. Zowat 200.000 mensen, een derde van de bevolking kwam om het leven. Nog eens een derde ontvluchtte het land.

De hongersnood was veroorzaakt door een combinatie van factoren: droogte en sprinkhanenplagen, opeisingen van voedsel door het Turkse leger, de Geallieerde blokade van alle havens en epidemies van tyfus en cholera.  

De kranten over 7 oktober: de New York Tribune meent te weten dat president Wilson zal eisen dat Duitsland zich onvoorwaardelijk overgeeft en besteedt veel aandacht aan de vernieuwde Amerikaanse aanval in het noord-oosten van Frankrijk bij de Maas. Le Journal meldt verder de aankomst van de Franse vloot in Beiroet.

"Voed de kanonnen! "

Op Trafalgar Square in Londen is op 7 oktober een nieuwe campagne gestart om oorlogsobligaties te kopen met als slogan "Voed de kanonnen!". Voor een muur, beschilderd met oorlogsscenes, riep de bisschop van Kensington de aanwezigen op om hun burgerplicht te doen. Op een dag is 2,5 miljoen pond ingezameld.

Meest gelezen