EDUbox

EDUbox is een educatief concept van VRT NWS om jongeren uit het middelbaar onderwijs te laten kennismaken met een maatschappelijk thema. Alle EDUboxen zijn gratis aan te vragen en te gebruiken.

EDUbox is enerzijds ontwikkeld om in te zetten in de klas. Leerlingen of studenten werken dan in kleine groepjes met een box gevuld met fiches, die ook online geraadpleegd kunnen worden. De fiches bevatten een stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten en worden aangevuld met een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal

EDUbox zet anderzijds ook in op digitalisering door het toegenomen belang van afstandsonderwijs. Elke EDUbox is beschikbaar als interactieve videoles, die leerlingen individueel kunnen volgen - thuis of in de klas.

Elke EDUbox komt tot stand in nauwe samenwerking met partners die hun expertise rond het thema ter beschikking stellen. 

Benieuwd wat EDUbox nog allemaal te bieden heeft? Kom het te weten op onze EDUbox-website!

Ontdek het volledige EDUbox aanbod