EDUbox

EDUbox is een educatief concept van VRT NWS om jongeren uit het middelbaar onderwijs te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Leerkrachten kunnen alle EDUboxen gratis aanvragen.  

EDUbox is ontwikkeld om in te zetten in de klas. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes met een box gevuld met fiches, die ook online geraadpleegd kunnen worden. De fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Elke box bevat bovendien een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal

In het najaar van 2020 verschijnen maar liefst 3 nieuwe EDUboxen. Ontdek hier welke!

Elke EDUbox komt tot stand in nauwe samenwerking met partners die hun expertise rond het thema ter beschikking stellen. 

Benieuwd naar hoe onze EDUboxen tot stand komen? Werp dan een blik achter de schermen.

Ontdek het volledige EDUbox aanbod