Dag beste kijker, lezer of luisteraar,

Met dit formulier kan u een bericht sturen of een klacht indienen bij de nieuwsombudsman van VRT NWS. De nieuwsombudsman werkt onafhankelijk van de redactie.

Als u een bedenking had bij het journalistieke werk van VRT, dan is het mogelijk dat de nieuwsombudsman al over dat onderwerp heeft gepubliceerd in één van zijn columns op deze pagina. Kijkt u dat gerust even na.

Als u een feitelijke fout of een taalfout wil melden in een artikel op de site, dan kan u dat beter doen via de knoppen onderaan elk artikel. 

Als u vragen heeft of suggesties aan de redactie, kan u die beter ook melden via de knop : “Hebt u een vraag”. Die vindt u ook weer onder elk artikel.

De nieuwsombudsman beoordeelt de journalistieke ethiek van de redactie en toetst die af aan het redactiestatuut, de richtlijnen voor de onpartijdigheid en de Code van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek.

Dan nog is het mogelijk dat niet elke mail beantwoord wordt. De toevloed aan mails is eenvoudigweg te groot. Alle berichten worden gelezen, beoordeeld en zo nodig onder de aandacht gebracht van de redactie. De nieuwsombudsman doet zijn best om klachten, vragen en suggesties te bundelen in zijn columns. En heel wat berichten worden wel degelijk individueel beantwoord.

Als de berichtgeving over u ging, over uw persoon, uw bedrijf, uw woning en u voelt zich benadeeld, dan hebt u persoonlijk belang bij uw klacht of uw bericht. In dat geval zullen de nieuwsombudsman en zijn medewerkers u altijd contacteren.