RSS aanbod VRT NWS

U wil het nieuws volgen zonder van pagina naar pagina te klikken?

VRT NWS biedt een aantal RSS-datastromen (XML Atom-feeds) aan, die o.a. de titel, de URL, een foto en het publicatietijdstip van de berichten bevatten. Op die manier krijgt u een actueel en beknopt overzicht van de nieuwstitels die u interesseren en voelt u de polsslag van het nieuws. Ziet u in uw RSS-lezer een VRT NWS-titel die u interesseert, dan klikt u deze aan waardoor vrtnws.be meteen opent op de betreffende artikelpagina.

Welke RSS feeds worden er aangeboden?

Als voorbeeld geven we hieronder de meest gevraagde adressen van mogelijke feeds . Opgelet, enkele daarvan kunnen een tijdelijk karakter hebben.

Algemene overzichten:
hoofdpunten : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.headlines.xml
net binnen (chronologische lijst) : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.articles.xml
breaking : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.breaking.xml

Andere Talen:
Door /nl. te vervangen door /en. /fr. of /de. kan u van heel wat RSS-feeds ook de artikelen van de andere talen opvragen:
hoofdpunten : https://www.vrt.be/vrtnws/fr.rss.headlines.xml  (Franse versie)
net binnen (chronologische lijst) : https://www.vrt.be/vrtnieuws/en.rss.articles.xml  (Engelse versie)
economie : https://www.vrt.be/vrtnws/de.rss.economie.xml  (Duitse versie)

Regionale feeds:
Antwerpen : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.antwerpen.xml
Limburg : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.limburg.xml
Oost-Vlaanderen : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.oost-vlaanderen.xml
Vlaams-Brabant : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.vlaams-brabant.xml
West-Vlaanderen : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.west-vlaanderen.xml

Voorbeelden van rubrieken:
binnenland : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.binnenland.xml
buitenland : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.buitenland.xml
economie : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.economie.xml
politiek : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.politiek.xml
wetenschap :  https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.wetenschap.xml
justitie :  https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.justitie.xml
ook dat nog : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.ook-dat-nog.xml
cultuur & media : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.cultuur-&-media.xml
opinie : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.opinie.xml

Experten:
Björn Soenens :  https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.bjorn-soenens.xml
Rudi Vranckx : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.rudi-vranckx.xml
Caroline Van den Berghe :  https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.caroline-van-den-berghe.xml
Ivan De Vadder : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.ivan-de-vadder.xml
Michaël Van Droogenbroeck : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.michael-van-droogenbroeck.xml

Ombudsman:
Tim Pauwels : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.tim-pauwels.xml

Dossier feeds:  via een voorbeeld van een dossier:
Weekoverzicht 14-18 : https://www.vrt.be/vrtnws/nl.rss.weekoverzicht.xml

Hoe kan u RSS feeds gebruiken?

Een aantal websites biedt de mogelijkheid om een eigen webpagina samen te stellen, opgebouwd met de titels van uw favoriete RSS-datastromen (XML Atom 1.0).  Enkele populaire voorbeelden:

 • https://feedly.com
 • http://www.start.com/
 • http://newsisfree.com/

Specifieke programma's voor het gebruik van RSS feeds

Er bestaan ook programma's die specifiek gebouwd zijn voor het beheren van RSS-datastromen. Ze bieden het voordeel boven het gebruik van een browser dat ze op de achtergrond kunnen lopen, terwijl u met iets anders bezig bent. Het programma waarschuwt dan wanneer er iets gewijzigd is in een van de sites waarop u bent geabonneerd.  Er zijn veel zulke programma's te vinden op het web, hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • AmphetaDesk (Mac, Windows, Linux)
 • FeedDemon (Windows)\nFeedReader (Windows)
 • Radio Userland (Mac, Windows)

Gebruiksvoorwaarden RSS op niet-VRT-media

U mag de RSS-datafeeds die u kosteloos worden aangeboden op VRT NWS gebruiken, als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • U gebruikt de RSS-feeds niet voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening. U vermeldt bij het gebruik van de feeds duidelijk VRT NWS als bron en/of u zorgt voor een doorlink vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op vrtnws.be
 • De RSS-feeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.
 • Het gebruik van de feeds en /of de links geeft u niet het recht de VRT op enige wijze te associëren met uw site.. 
 • U aanvaardt dat de VRT niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-feeds. De VRT blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van zijn nieuwsberichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de feeds en/of de links en u vrijwaart de VRT tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
 • De VRT heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-feeds te vragen. Ook behoudt de VRT zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.

Voorbeeld van een XML Atom feed:

Versie: 31 oktober 2017