Dossier

#mijnthuis

In hoeverre is het klassieke gezin - twee ouders met kindje(s) in één huis - nog de standaard? Uit cijfers blijkt dat er méér alleenwonenden zijn, maar we zien ook andere woon- en samenleefvormen, zoals nieuw samengestelde gezinnen of cohousingprojecten. VRT NWS zoekt in haar onlinereeks #mijnthuis voor u uit hoe mensen leven en legt clichés voor aan experten.

Meest recent