Dossier

Europalia Indonesië

  • Kunstbiënnale die kunst en cultuur van een gastland ontdekt
  • Deze keer staat Indonesië centraal