De klimaatexperten bij VRT NWS Connect

Op deze 10 kanjers van experten konden we rekenen! 

Thema 1: Klimaat en migratie én conflicten - Stijn Vercruysse (VRT NWS)

Stijn Vercruysse is klimaatexpert én Afrikajournalist bij VRT NWS. Hij komt je vertellen over de huidige en toekomstige klimaatoorlogen en –conflicten, over hoe de opwarming van de aarde nu al keihard toeslaat in sommige delen van de wereld en of er nu echt miljoenen klimaatvluchtelingen op ons af komen.

Thema 2: Het akkoord van Parijs, hoe zijn we daar geraakt en wat nu? - Jean-Pascal van Ypersele (Klimaatwetenschapper)

Professor Jean-Pascal Van Ypersele is België’s beroemdste klimaatwetenschapper. Hij is klimatoloog en was jarenlang vicevoorzitter van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat de iconische klimaatrapporten schrijft.

Van Ypersele volgt de internationale klimaatonderhandelingen al jaren op de voet. Hij zal de stem van de wetenschappers vertegenwoordigen. Hij kan je haarfijn uitleggen hoe het zo ver is kunnen komen met ons klimaat, welke rampspoed we al dan niet mogen verwachten en hoe we dat kunnen vermijden.

Thema 3: Klimaat en energie, wat is nu proper en wat niet? - Luc Pauwels (VRT NWS)

Windmolens, zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, biomassa, biogas en biobrandstoffen: het zijn allemaal hernieuwbare energiebronnen waarmee onze overheid de klimaatopwarming wil te lijf gaan. Maar zijn er geen andere, interessantere? En wat met de kernenergie in het hele verhaal? Ik vertel jullie er graag wat meer over.

Luc Pauwels is de energiespecialist van VRT NWS. Van hernieuwbare energie, over stroomtekorten, tot de veiligheidsvragen rond de kerncentrales en de energiepolitiek van onze verschillende overheden: hij volgt het al meer dan bijna vijftien jaar en kent de energiesector door en door.

Thema 4: Is het te goedkoop om ons te verplaatsen? - Hajo Beeckman (VRT NWS) en Liesbeth De Wilde (VUB-MOBI onderzoeksgroep)

We leggen in België relatief veel autokilometers af en dat zou komen omdat mobiliteit vrij goedkoop is. Is dat zo? En zo ja, waarom is het dan zo moeilijk om de auto te laten staan en voor de fiets of de trein kiezen? Moeten we bedrijfswagens afschaffen? Wat als we auto’s gewoon gaan delen? En als we nu eens allemaal dichter bij het werk zouden wonen: dan zijn die lange pendelverplaatsingen toch niet meer nodig?”

Liesbeth De Wilde studeerde bedrijfskunde en werkt voor het onderzoekscentrum voor mobiliteit aan de VUB.

Hajo Beeckman is verkeersanker en nieuwsanalist bij de VRT.

Thema 5: Kan een vliegtaks echt soelaas brengen? - Riadh Bahri (VRT NWS)

We vliegen al maar vaker en al maar verder. Onze honger om te reizen en te ontdekken is nog nooit zo groot geweest. Het klimaat dreigt het grootste slachtoffer te worden van onze vlieghonger. Wat kunnen we doen om vliegen en klimaat te verzoenen? Is dat wel te verzoenen? Of blijven we straks allemaal netjes aan de grond?

Thema 6: Klimaat en weer - Bram Verbruggen (VRT)

Bram is - als nieuwe weerman van VRT - uiteraard bekommerd om het klimaat. Bram legt uit waarom hij liever niet van "klimaatverandering" spreekt. Hij legt de thermodynamische processen achter enkele weersfenomen eenvoudig uit en maakt de link met het klimaat. Wordt extreem weer het nieuwe normaal?

Thema 7: Hoe kunnen we onze steden duurzaam maken? - Leen Govaerts (Energyville/VITO)

Leen Govaerts werkt voor de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en voor Energyville. Ze leidt onderzoeksteams die zich bezighouden met schoon transport, slimme energie, het duurzaam gebruik van land en duurzame woningbouw. Ze doet ook beleidsaanbevelingen voor stadsvernieuwing en duurzame ontwikkeling van steden en gemeenten.

 

Thema 8: Hoe kunnen nieuwe voertuigtechnologieën een antwoord bieden? - Mark Pecqueur (Thomas More)

Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen voertuigen schoner moeten worden. Vaak hoor je dat we een groot deel van het probleem oplossen als we allemaal elektrisch gaan rijden. Maar daar zijn véél batterijen voor nodig, met zeldzame materialen, zoals kobalt. Dat zorgt dan weer voor nieuwe kopzorgen - tot in Centraal-Afrika - waar die materialen onder meer vandaan komen.
De toekomst ligt dus in een intelligente mix van aandrijfsystemen.
Hoe zou die er uit kunnen zien? 

Mark Pecqueur is docent aan de Thomas More Hogeschool en is gespecialiseerd in de manier waarop auto’s en vrachtwagens aangedreven worden. 

Thema 9: Klimaatadaptatie: hoe passen we ons in België en in ontwikkelingslanden aan, aan de veranderende weersomstandigheden? - Jan Cools (UA)

Wat zijn de specifieke aanpassingen aan de impact van de klimaatsverandering? Droogte, overstroming, zeespiegelstijging, ... 

En hoe kunnen we klimaatneutraal worden? Lukt dat eigenlijk wel?
Betekent dit minderen , en soberder gaan leven? 
Wat zijn mogelijke oplossingen en verschillende visies? 

De oplossingen zijn onvoldoende bekend is en over sommige oplossingen is er controverse.

Dr. Jan Cools is Research Coordinator van de UA, Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO), Klimaatadaptatie-expert  en actief betrokken bij Scientists4Climate. 

 

Thema 10: Bosbrossers in een fastfood cultuur? Tessa Avermaete (KU Leuven)

Tessa Avermaete is postdoctoraal onderzoeker aan de divisie bio-economie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Bij ons komt ze praten over klimaat en voeding.

In het zog van haar werk als wetenschappelijk onderzoeker schreef Tessa Avermaete een boek met als titel: “Wat met ons voedsel? Grondige kijk op de grote problemen van vandaag”: 

Naast de vraag hoe gezond te eten, plaatst de 21ste eeuw ons voor nog veel meer voedseluitdagingen:
- Hoe slagen we erin om op een duurzame manier voedsel voor iedere burger te produceren?
- Zijn landbouw en behoud van biodiversiteit te verzoenen?
- Wat is een duurzaam voedingspatroon?
- Hoe groot is de impact van landbouw en veeteelt op het milieu?
- Is er nog een toekomst voor de Vlaamse boer? Wat met ons voedsel?

Tessa Avermaete geeft op al deze vragen een wetenschappelijk onderbouwd antwoord en presenteert een zienswijze om in de toekomst met de uitputting van grondstoffen, de milieuproblematiek en de nood aan voedselzekerheid om te gaan.

 

Meest gelezen