Home

Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten wil vanaf eind 2015 zijn materiaal digitaal beschikbaar maken. De redactie zoekt dialectsprekers, onder meer voor een "crowdtyping"-project.

Deel op FacebookShare on Twitter
Jacques Van Keymeulen

Een Frans parlementslid heeft een boete van 1378 euro gekregen omdat hij een ondervoorzitster van de vergadering madame le président genoemd heeft.

Deel op FacebookShare on Twitter
Sandrine Mazetier en Julien Aubert (bron: Wikipedia)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel hoort mensen steeds vaker "een wandeling door het park" maken, en is er niet tuk op. Bij Hautekiet mag ze haar ongenoegen uiten.

Deel op FacebookShare on Twitter
Ann Brusseel (Wikipedia)

Vandaag presenteert het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel in Gewone Taal, een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal, die de Bijbel begrijpelijk wil maken voor een breed lezerspubliek.

Deel op FacebookShare on Twitter
BGT-logo

Komende maandag lanceert Radio 2 een voorleesknop op zijn website. Die moet de inhoud van de site toegankelijker maken voor mensen met leesmoeilijkheden.

Deel op FacebookShare on Twitter
schermafdruk Radio 2