Archiefbeleid

  

archivering van een oude analoge betacamcassette

Hoe moeten we 78 toeren platen bewaren?         

 

De VRT beschikt over een zeer rijk en kostbaar archief. De dienst D&A (documentatie & archieven) zorgt ervoor dat recent audiovisueel materiaal, digitaal geproduceerd, meteen wordt beschreven en digitaal wordt opgeslagen.

Analoog beeld- en geluidsmateriaal dat gedurende vele jaren zorgvuldig is bewaard op oude dragers, wordt stap voor stap gedigitaliseerd zodat het voor altijd bewaard blijft en sneller toegankelijker is. Het VRT-archief biedt een brede en een unieke blik op het leven in Vlaanderen gedurende de voorbije 80 jaar. Vanwege de grote omvang van het VRT-archief is de digitalisering een werk dat vele jaren zal duren.

Samenwerkingsovereenkomst VRT met VIAA

Over VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering) – www.viaa.be

VIAA werd eind 2012 opgericht op voorstel van de Vlaamse ministers Ingrid Lieten (Media en Innovatie) en Joke Schauvliege (Cultuur) omdat er een inhaalbeweging nodig is op gebied van digitalisering van het Vlaams audiovisueel erfgoed. De Vlaamse Regering maakte middelen vrij voor de opstart van een “Vlaams Instituut voor Archivering” (VIAA). Alles samen gaat het om 11,8 miljoen euro voor een periode van 2 jaar. Met deze middelen gaat VIAA de krachten bundelen met media- en erfgoedorganisaties om zo een ambitieus digitaliserings- en archiveringsproject te realiseren.

Naast digitaliseren en archiveren, zal VIAA ook het gedigitaliseerde materiaal toegankelijk maken voor onderwijs, onderzoek en bibliotheken. Aan iMinds vzw, het Vlaams onderzoeksinstituut dat al heel wat onderzoek uitvoerde rond digitalisering en archivering, werd gevraagd om het VIAA op te starten.

 

Over de samenwerking van de VRT met VIAA

Op 1 januari 2014 ging een samenwerkingsovereenkomst in tussen het Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering (VIAA) en de VRT.
De samenwerking heeft drie doelstellingen:

  • door versnelde digitalisering het audiovisuele VRT-archief van degeneratie vrijwaren;
  • het audiovisueel Vlaams erfgoed ter beschikking stellen aan de Vlaamse Gemeenschap, via het onderwijs, bibliotheken en wetenschappelijk onderzoek;
  • het VRT-archief duurzaam bewaren.

Voor de annotatie zal VIAA een beroep doen op de archivarissen van de VRT. Die zal hiervoor 8 VTE inzetten.

Voor de verdere ontginning zal de VRT nauw samenwerken met het VIAA en haar expertise inzake archivering, digitalisering, annotatie en ontsluiting ter beschikking stellen van de brede media- en erfgoedsector.
Met de voorziene massadigitalisatie wil de VRT ertoe bijdragen dat de VIAA-partners (zoals de regionale omroepen) mee kunnen genieten.
De VRT is goed voor ongeveer 70% van het archiefmateriaal van het VIAA.

 

Projecten

VHS- cassettes : Alle uitzendingen sinds 1986 die op VHS cassette werden bewaard (142.000 uur) werden volledig gedigitaliseerd.

SP-SX cassettes: verwacht wordt dat alle sp en SX cassettes in de loop van 2016 (21.000 uur materiaal) zullen gedigitaliseerd zijn.

Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere digitalisering en annotatie van audiobanden, CDR's, digitale betacam,

Tegen de ingebruikname van het nieuwe omroepgebouw wil de openbare omroep al zijn analoge bestanden gedigitaliseerd hebben. In het nieuwe gebouw zijn geen opslagruimten voor analoge dragers voorzien ( behalve voor filmrollen)

  
    

 

Renovatie journaalfilmpjes klaar

In 2009  startte de VRT een samenwerkingsproject met de Beschutte Werkplaats in Meise.  De werknemers daar zouden de journaalrolletjes op de filmbobijnen renoveren zodat ze in het kader van het DIVA-project makkelijk konden worden gedigitaliseerd. Het project is nu  beeindigd, maar niet zonder huldiging van de medewerkers uit de Beschutte werkplaats die een diploma kregen voor hun filmrenovatiewerk. 

 

De dienst documentatie en archieven stelt zich voor