Archiefbeleid

  

archivering van een oude analoge betacamcassette

Hoe moeten we 78 toeren platen bewaren?         

 

De VRT beschikt over een zeer rijk en kostbaar archief. De dienst D&A (documentatie & archieven) zorgt ervoor dat recent audiovisueel materiaal, digitaal geproduceerd, meteen wordt beschreven en digitaal wordt opgeslagen.

Analoog beeld- en geluidsmateriaal dat gedurende vele jaren zorgvuldig is bewaard op oude dragers, wordt stap voor stap gedigitaliseerd zodat het voor altijd bewaard blijft en sneller toegankelijker is. Het VRT-archief biedt een brede en een unieke blik op het leven in Vlaanderen gedurende de voorbije 80 jaar. Vanwege de grote omvang van het VRT-archief is de digitalisering een werk dat vele jaren zal duren.

Samenwerkingsovereenkomst VRT met VIAA

Over VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering) – www.viaa.be

VIAA werd eind 2012 opgericht op voorstel van de Vlaamse ministers Ingrid Lieten (Media en Innovatie) en Joke Schauvliege (Cultuur) omdat er een inhaalbeweging nodig is op gebied van digitalisering van het Vlaams audiovisueel erfgoed. De Vlaamse Regering maakte middelen vrij voor de opstart van een “Vlaams Instituut voor Archivering” (VIAA). Alles samen gaat het om 11,8 miljoen euro voor een periode van 2 jaar. Met deze middelen gaat VIAA de krachten bundelen met media- en erfgoedorganisaties om zo een ambitieus digitaliserings- en archiveringsproject te realiseren.

Naast digitaliseren en archiveren, zal VIAA ook het gedigitaliseerde materiaal toegankelijk maken voor onderwijs, onderzoek en bibliotheken. Aan iMinds vzw, het Vlaams onderzoeksinstituut dat al heel wat onderzoek uitvoerde rond digitalisering en archivering, werd gevraagd om het VIAA op te starten.

 

Over de samenwerking van de VRT met VIAA

Op 1 januari 2014 ging een samenwerkingsovereenkomst in tussen het Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering (VIAA) en de VRT.
De samenwerking heeft drie doelstellingen:

  • door versnelde digitalisering het audiovisuele VRT-archief van degeneratie vrijwaren;
  • het audiovisueel Vlaams erfgoed ter beschikking stellen aan de Vlaamse Gemeenschap, via het onderwijs, bibliotheken en wetenschappelijk onderzoek;
  • het VRT-archief duurzaam bewaren.

Voor de annotatie zal VIAA een beroep doen op de archivarissen van de VRT. Die zal hiervoor 8 VTE inzetten.

Voor de verdere ontginning zal de VRT nauw samenwerken met het VIAA en haar expertise inzake archivering, digitalisering, annotatie en ontsluiting ter beschikking stellen van de brede media- en erfgoedsector.
Met de voorziene massadigitalisatie wil de VRT ertoe bijdragen dat de VIAA-partners (zoals de regionale omroepen) mee kunnen genieten.
De VRT is goed voor ongeveer 70% van het archiefmateriaal van het VIAA.

 

Archivering in 2014

  • Door de samenwerking met het VIAA kon de digitalisering van het VHS-archief van de VRT bijna volledig afgerond worden. In 2014 werd zo voor bijna 90.000 uur VHS-materiaal gedigitaliseerd.
  • Financieel gesteund door het VIAA, digitaliseerde de VRT verder haar SP-SX-videocollectie (in 2014: ruim 12.000 uur). Het is de bedoeling om tegen einde maart 2016 de digitalisering van dit archief te voltooien.
  •  Samen met het VIAA startte de VRT een project om de 100.000  kwartduim-audiobanden te digitaliseren. In 2014 werden 6.000 banden gedigitaliseerd en 15.000 banden geregistreerd (om te kunnen digitaliseren).
  • De VRT digitaliseerde zelf nog 87,5 uur film.


In 2014 werden ongeveer 20.000 video- en woorditems van basisannotatie voorzien. Een deel ervan kreeg ook een meer uitgebreide beschrijving. Deze annotatie laat toe om efficiënt te zoeken in het gedigitaliseerd archief.

Platform "Testbeeld"
Het VIAA startte het platform “Testbeeld”.
Het wil “leerkrachten op een eenvoudige manier toegang bieden tot film- en audiomateriaal van de openbare omroep, de regionale omroepen en diverse erfgoedinstellingen zoals musea en archieven.
Tijdens het schooljaar 2014-2015 blijft de toegang tot Testbeeld nog beperkt tot een vast aantal testleerkrachten.”
Het project test zo hoe audiovisueel erfgoed aangeboden kan worden aan het onderwijs.
Acht VRT-archivarissen doorzochten in 2014 het VRT-archief naar bruikbaar materiaal voor het onderwijs. Ze werkten daarvoor samen met leerkrachten die in dienst waren van het VIAA. 3.500 audio- en videobestanden werden geselecteerd en gekoppeld aan de leerplannen die gebruikt worden in het Vlaams onderwijs.
 

(bron: VRT-Jaarverslag 2014)

 

  
    

 

Renovatie journaalfilmpjes klaar

In 2009  startte de VRT een samenwerkingsproject met de Beschutte Werkplaats in Meise.  De werknemers daar zouden de journaalrolletjes op de filmbobijnen renoveren zodat ze in het kader van het DIVA-project makkelijk konden worden gedigitaliseerd. Het project is nu  beeindigd, maar niet zonder huldiging van de medewerkers uit de Beschutte werkplaats die een diploma kregen voor hun filmrenovatiewerk. 

 

De dienst documentatie en archieven stelt zich voor