Jonas Roosens

Ook in Brussel kunnen ouders hun kinderen digitaal aanmelden: "Het ging vlot"

De afgelopen dagen was er heel wat commotie rond de digitale inschrijvingen voor het secundair onderwijs in Gent. Ook in Brussel is er een gelijkaardig systeem, maar daar is er blijkbaar veel minder beroering. Waar zitten de verschillen?

Brussel is al zeven jaar bezig met een centraal aanmeldingssysteem. Met vallen en opstaan, met jaarlijks bijschaven. Dit jaar is bij het toewijzen na de eerste keuze, overgeschakeld van het criterium tijdsregistratie naar toeval.

“En dat is vlot verlopen”, zegt Petrus Van den Cruyce van het Lokaal Overlegplatform (LOP) dat de aanmelding organiseert. 81 procent van de leerlingen die een plekje op een Nederlandstalige middelbare school in Brussel kreeg toegewezen, heeft zijn eerste keuze beet. En daar zijn de leerlingen die voorrang hebben, bijvoorbeeld omdat broer of zus er al op school zit of omdat één van de ouders er leerkracht is, nog niet bijgeteld.

Gent en ook Antwerpen zijn pas dit jaar gestart met digitaal aanmelden in het secundair onderwijs en riskeren wellicht nog leergeld te betalen. De drie steden verschillen te veel om hetzelfde systeem van elkaar te kopiëren. En de steden beslissen graag zélf, op maat, in plaats van een centraal aanmeldingssysteem te laten opleggen door de Vlaamse overheid. Al kan je altijd leren van een ander, natuurlijk. Als je dat wil, tenminste.  

Algoritme

Het LOP in Brussel geeft absoluut voorrang aan de eerste keuze van de ouders en maakt per school lijsten in willekeurige volgorde met leerlingen die de school als eerste keuze hebben opgegeven. Dan worden de voorrangscriteria toegepast (eerst 55 procent Nederlandstaligen, dan 25 procent indicatieleerlingen/kansarmen). Het algoritme geeft elke leerling ook een uniek nummer. “Dat garandeert dat leerlingen onderling niet in concurrentie komen en in principe mekaars eerste keuze niet kunnen inpikken,” zegt Petrus Van den Cruyce van LOP Brussel.   
 
In Gent is dat blijkbaar wel gebeurd. Een leerling die naar Atheneum Voskenslaan wil, krijgt zijn tweede keuze Don Bosco toegewezen. Een andere leerling die naar Don Bosco wil, krijgtdan weer het  Atheneum Voskenslaan toegewezen. “Het algoritme werkt niet, “ zegt Elena Lievens, mama van een jong voetbaltalent dat naar de Voskenslaan wou omdat hij enkel daar kan doorgroeien als topsporter. “Maar ik wil niet dat mijn kind proefkonijn wordt voor een systeem dat nog niet werkt.”

Capaciteitsprobleem

Sowieso is er ook een capaciteitsprobleem. Te weinig plaatsen in de secundaire scholen. “Gent heeft er de nodige miljoenen voor gekregen, voor scholenbouw,” zegt Vlaams minister van Onderwijs Crevits, “maar nog niet alle miljoenen zijn benut.” Brussel is al langer aan een inhaalbeweging bezig. Maar zelfs met voldoende capaciteit, zullen er altijd populaire en minder populaire scholen zijn. Daar zijn de minister, lokale overheden en scholen het over eens. Dan heb je regels nodig en die zullen altijd iemand ontgoochelen (of het nu om kamperen, digitaal registreren, sociale mix of het lot gaat).

Wie nog geen plek heeft in Brussel, 464 leerlingen in totaal, kan sowieso terecht in de één de zes scholen die niet via het digitale aanmeldingssysteem werken. Dat moet volgens het inschrijvingsdecreet. Ouders en leerlingen kunnen ook wachten tot er nog plaatsen vrijkomen in de andere 26 scholen die wel via het digitale aanmeldingssysteem werken. In Gent voorzien de secundaire scholen alvast 136 extra plaatsen. Of dat voldoende is voor de 155 leerlingen die nog geen school kregen toegewezen en de ruim 500 leerlingen die niet hun eerste keuze hebben, is nog maar de vraag.  

Meest gelezen