Deontologische code en redactiestatuut

De deontologie van de nieuwsdienst is gebaseerd op de waardennauwkeurigheid, onpartijdigheid en goede trouw. Deze waarden werden uitgewerkt in de deontologische code en redactiestatuut dat de onafhankelijkheid van de nieuwsdienst garandeert. 

De deontologie van de nieuwsdienst is gebaseerd op de waardennauwkeurigheid, onpartijdigheid en goede trouw. Deze waarden werden uitgewerkt in de deontologische code en het redactiestatuut dat de onafhankelijkheid van de nieuwsdienst garandeert.

Specifiek voor het online-aanbod werd een gedragscode uitgewerkt

De deontologische adviesraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd deontologisch advies te geven aan de algemeen hoofdredacteur en/of de hoofdredacteurs.

De deontologische adviesraad van de VRT-nieuwsdienst telt 11 verkozen leden  en  is samengesteld  volgens een systeem dat aangepast is aan de structuur van de redactie.

De deontologische adviesraad heeft een kader uitgewerkt over “journalistiek en commercie” en over formuleringen in verband met zelfmoord, mensen die illegaal in het land zijn, en andere onderwerpen. Die adviezen werden aan alle medewerkers van VRT-Nieuws meegedeeld.

Gerelateerd