vrijdag 21 april 2023
21 april 2023

Deontologische code en redactiestatuut

De deontologie van de nieuwsdienst is gebaseerd op de waarden nauwkeurigheid, onpartijdigheid en goede trouw. Deze waarden werden uitgewerkt in de deontologische code en het redactiestatuut, dat de onafhankelijkheid van de nieuwsdienst garandeert. 

De deontologie van de nieuwsdienst is gebaseerd op de waarden nauwkeurigheid, onpartijdigheid en goede trouw. Deze waarden werden uitgewerkt in de deontologische code en het redactiestatuut, dat de onafhankelijkheid van de nieuwsdienst garandeert.

Specifiek voor het online-aanbod werd een gedragscode uitgewerkt.

De deontologische adviesraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd deontologisch advies te geven aan de algemeen hoofdredacteur en/of de hoofdredacteurs.

De deontologische adviesraad van de VRT-nieuwsdienst telt 11 verkozen leden en is samengesteld volgens een systeem dat aangepast is aan de structuur van de redactie.

De deontologische adviesraad heeft een kader uitgewerkt over “journalistiek en commercie” en over formuleringen in verband met zelfmoord, mensen die illegaal in het land zijn, en andere onderwerpen. Die adviezen werden aan alle medewerkers van VRT-Nieuws meegedeeld.

Gerelateerd