Nederlandse politici ontzet over "vrouwonvriendelijk" essay van Thierry Baudet: "We gaan níét terug in de tijd, Thierry"

"Lieve mama, hoe is het mogelijk dat we deze rechten van vrouwen opnieuw moeten bevechten?" Heel wat Nederlandse politici, van de linker- en rechterzijde, uiten hun verontwaardiging over een recent essay van Thierry Baudet. Volgens hen toont de leider van de rechts-populistische partij Forum voor Democratie zich daarin als tegenstander van abortus en vrouwenemancipatie.

Baudet twitterde gisterochtend zelf nog trots over zijn essay in het tijdschrift American Affairs over het oeuvre van de Franse schrijver Michel Houellebecq. Het stuk leest als een lijvige boekbespreking die doorspekt wordt met persoonlijke observaties van Baudet. Zo passeren in één pennentrek door kritiek op abortus, op euthanasie en op voltijds werkende vrouwen.

De rechts-populistische frontman van Forum voor Democratie schrijft dat de drang naar vrijheid van de moderne wereld ons niet per se gelukkig maakt. "Vandaag kan zelfs nieuw leven in de baarmoeder gesmoord worden om te vermijden dat de vrijheid van het individu verstoord wordt. In Nederland, waar ik woon, wordt zelfmoord gefaciliteerd om zeker te zijn dat, ook hier, geen beperkingen - zoals de plicht om voor je ouders te zorgen - worden gelegd op het individu."

Wat verderop observeert hij dat "de bevrijde status van vrouwen gewoonlijk wordt gevierd als een van de grote triomfen van de liberale maatschappij": gelijkwaardigheid, financiële onafhankelijkheid, ... "Maar waar is dit voor hen op uitgedraaid?", vraagt Baudet zich af.

Hij wijst op het feit dat vrouwen steeds minder kinderen krijgen en dat de combinatie werk-kinderen ervoor zorgt dat ze geen tijd meer investeren in hun relatie. "Het resultaat van dit alles is de demografische achteruitgang van Europa", stelt hij. En ook "constante conflicten", waardoor een nieuwe generatie opgroeit in misvormde gezinnen.

"Koekoek!"

Zowat de halve Nederlandse politiek is de voorbije 24 uur over Baudet en zijn essay heen gedonderd. D66-Kamerlid Pia Dijkstra vindt dat die zijn "ware aard" heeft getoond. "Hij stelt dat vrouwenrechten oorzaak zijn van 'ondergang' Europa. We gaan níet terug in de tijd, Thierry. Abortus en euthanasie zijn verworvenheden die wij ons nooit laten afpakken."

Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) zegt "ontzet" te zijn door de "domme uitspraken" van Baudet. "Ik blijf strijden voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen zodat zij in vrijheid altijd hun eigen keuzes kunnen maken." PVDA-leider Lodewijk Asscher merkt op dat voor Baudet net die gelijkheid van man en vrouw een probleem is. "Recht van de vrouw? Het aanrecht. Dat u het weet." VVD-kamerlid Dilan Yesilgoz tweet boos dat ze "aan zo'n man eigenlijk niet gelijk wil zijn".

"Baudet ziet het opvoeden van kinderen alleen als een zaak voor vrouwen", reageert Kathalijne Buitenweg van GroenLinks. "Zij moeten meer baren en minder werken, en hebben geen recht op abortus. Lieve mama, hoe is het mogelijk dat we deze rechten van vrouwen opnieuw moeten bevechten?" SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen tweet: "Werkende vrouwen en abortus als oorzaak van de achteruitgang van Europa? Koekoek!" Zij vindt het "hoog tijd dat vrouwen Baudet ter discussie stellen".

Baudet: "Ik analyseer een trend"

En Baudet zelf? Die wil voorlopig niet ten gronde reageren op de kritiek. "Ik vind het jammer dat het dan weer gaat over één zinnetje, waarover 'ophef' ontstaat", zegt hij aan onze collega's van de NOS. "Ik geef überhaupt geen mening, ik analyseer een bepaalde trend, door de ogen van auteur Michel Houellebecq."

Blijft nog de vraag of Baudets stellingen over euthanasie, abortus en emancipatie uiteindelijk ook in het programma van Forum van Democratie zullen terechtkomen en/of tot wetsvoorstellen zullen leiden.

Meest gelezen