Nieuwe test bij ivf-behandelingen zou kans op zwangerschap verdubbelen

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft een nieuwe test ontwikkeld waarbij de kwaliteit van de eicellen kan bepaald worden. Door die techniek, de zogenoemde coronatest, kunnen bij ivf (in-vitrofertilisatie) de beste eicellen geselecteerd worden en verdubbelt de kans op een zwangerschap. "En dat is natuurlijk spectaculair", legt Christophe Blockeel, fertiliteitsspecialist aan UZ Brussel, uit. Hij benadrukt wél dat het gaat om beginnende testresultaten. Grootschalig onderzoek volgt.

Coronatest en -cellen?

Bij de coronatest worden in een laboratorium de “coronacellen” – dit zijn de cellen die zich aan de buitenkant van de weggenomen eicel bevinden – geanalyseerd. Deze coronacellen (best te vergelijken met een eischil) worden bij klassieke ivf-behandelingen weggegooid, maar geven eigenlijk een goede indicatie van de kwaliteit van de eicel.

Op die manier kunnen dokters bepalen welke eicellen de grootste kans op een zwangerschap bieden en dus bevrucht en teruggeplaatst moeten worden. Uit studies met 109 patiënten in UZ Brussel bleek dat het zwangerschapspercentage verdubbelde (van gemiddeld 30 tot 35 procent naar 60 procent) door de toepassing van deze test. Uit die eerste zwangerschappen zijn trouwens al baby's geboren.

"Het gaat over beginnende data", benadrukt professor Blockeel meermaals. "We gaan nu dit onderzoek bevestigen in een grootschalig multicentrum. Dit wil zeggen dat in verschillende landen het onderzoek zal doorgaan om te zien of de resultaten kunnen bevestigd worden."

IVF in beeld.
SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

De terugbetaling is nog geen feit

Professor Christophe Blockeel

De techniek kan ook toegepast worden bij vrouwen die hun eicellen laten invriezen: in eerste instantie kan bepaald worden hoeveel eitjes moeten bevroren worden, maar ook na ontdooiing kunnen via de coronatest de meest kwalitatieve eicellen voor een ivf-poging geselecteerd worden.

De test is alvast beschikbaar in ons land, maar wordt niet terugbetaald. "De terugbetaling is zeker nog geen feit, omdat er nog geen bevestiging is van de resultaten in een grootschalig onderzoek", legt Blockeel uit.

Bekijk hier de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen