Videospeler inladen...

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil schakeljaar na aso, hoger onderwijs steunt idee

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil een zevende jaar invoeren, na het algemeen secundair onderwijs. Dat is dan een schakeljaar om leerlingen die dat wensen, beter voor te bereiden op studies in het hoger onderwijs. Dat schrijft Het Nieuwsblad, op basis van Weyts' beleidsnota.

Helemaal nieuw is het niet, een zevende jaar na het secundair onderwijs.  Het beroepssecundair onderwijs (bso) en het technisch secundair onderwijs (tso) maken er al gebruik van, om hun leerlingen bij te spijkeren en voor te bereiden. Na het bso moet je zelfs een getuigschrift van een zevende jaar behalen om aan hoger onderwijs te mogen beginnen. De beleidsnota van minister Weyts toont nu aan dat hij zo'n schakeljaar wil veralgemenen. Want te veel studenten doen veel langer over hun traject in het hoger onderwijs dan eigenlijk de bedoeling is.

"We moeten onze leerlingen beter voorbereiden. Bijvoorbeeld de studenten die een specifieke secundaire opleiding hebben gevolgd, maar nu een andere richting uitwillen. In dat schakeljaar kunnen ze zich voorbereiden en verhogen ze zo hun slaagkansen op termijn. En in de praktijk zal zo'n schakeljaar waarschijnlijk vaak neerkomen op een voorbereiding op "zwaardere" richtingen zoals ingenieurstudies", zegt minister Weyts. "We bekijken in elk geval samen met de universiteiten en de hogescholen hoe we dat kunnen organiseren. Maar voor alle duidelijkheid, zo'n jaar is optioneel. Dat wil zeggen: niet verplicht, enkel voor wie het wil." 

Studenten naar hoger onderwijs leiden, is een morele plicht én een economische noodzaak

Imran Uddin, directeur onderwijs- en studenbeleid Arteveldehogeschool Gent

Eerder een "pro" bij de Arteveldehogeschool Gent: "De ambitie van de minister strookt met die van ons, namelijk meer studenten naar een hoger diploma lokken. We moeten twee vragen stellen. De eerste is of de student de juiste competenties heeft. In die zin kan een schakeljaar een bijdrage leveren.  Vraag twee is of het hoger onderwijs klaar is voor meer studenten op korte termijn. Dus hoe organiseren we ons om meer volk te lokken zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van ons onderwijs", meent Imran Uddin, directeur onderwijs- en studentenbeleid. "Maar we zullen goed moeten samenwerken, overheid en onderwijs. Zoniet heeft het geen kans op slagen."

"Wij doen al aan snelle bijsturing door de FIT-test, die we ontwikkelden samen met de Universiteit Antwerpen. Dan screenen we al na zes tot acht weken of een eerstejaarsstudent in de voor hem of haar juiste richting zit. Zo kunnen we de studieduurverlenging ook tegengaan", zegt Uddin.

Maar misschien willen wel té veel jongeren een "hoger diploma"? "Ik vind van niet.  Sinds september zijn ook de graduaatsopleidingen ingekanteld in de hogescholen, dus ze vormen een volwaardige opleiding van het hoger onderwijs nu. En het is nodig in onze maatschappij, maar ook op de arbeidsmarkt om meer hoger opgeleiden te hebben, om zo de kennissamenleving voort te realiseren. Studenten naar het hoger onderwijs leiden, is niet alleen een morele plicht, het is ook een economische noodzaak."

Ik denk dat dit het verschil kan maken voor bepaalde studenten

Tine Baelmans, vicerector onderwijs- en studentenbeleid KU Leuven

"De minister raakt zeker een teer punt aan. Al lang hebben we met relatieve lage slaagcijfers in het eerste jaar te kampen", weet Tine Baelmans, vicerector van de KU Leuven. "Aan onze universiteit slaagt op dit moment maar 1 op de 3 studenten volledig in het eerste jaar. En met zo'n schakeljaar kan je dat wellicht opvangen."

"In het buitenland gelden strengere selecties, in Engeland en Nederland bijvoorbeeld, hier is de instroom gewoon breder. Hier kan je vanuit het bso naar de universiteit. En ik begrijp dat de minister een voorstel doet om op basis van de individuele situatie van de studenten de keuze voor hoger onderwijs te versterken. Ik denk dat zo'n zevende jaar echt het verschil kan maken voor bepaalde studenten."

Onderwijskoepels voorzichtig

Zo'n schakeljaar, ook wel eens "naamloos jaar" genoemd, wil minister Weyts dus op secundair niveau (aso) introduceren. Dus zijn het de secundaire scholen die het moeten organiseren, niet het hoger onderwijs. Dat is dan een extra last voor die scholen, zowel organisatorisch als financieel.

Lieven Boeve, hoofd van het katholiek onderwijs, zegt dat elk initiatief dat een student ondersteunt enkel kan toegejuicht worden. Maar hij wil eerst het plan van de minister tot in de details horen vooraleer hij reageert. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs, wil ook nog niet reageren en wacht ook een gesprek met de minister af.

Zelfde teneur bij de onderwijsvakbond COC: eerst het plan kennen, daarna pas reageren.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen