Aan deze mensen geeft de overheid prioriteit om coronatests af te nemen

De verschillende overheden in ons land hebben een prioriteitenlijst bekendgemaakt met de volgorde van mensen die voorrang krijgen om op het coronavirus te worden getest. Ook voor de verdeling van beschermingsmateriaal is een prioriteitenlijst opgesteld.

Federaal minister Philippe De Backer (Open VLD), die tijdelijk belast is met "Corona taskforces data, testing & shortages", heeft een prioriteitenlijst voor de verspreiding van beschermingsmateriaal en de uitrol van de verhoogde testcapaciteit in de strijd tegen het coronavirus bekendgemaakt. De lijst komt er na overleg tussen de verschillende overheden van het land, Volksgezondheid, de Risk Management Group en de Taskforce Shortages.

Deze prioriteiten zijn bepaald op basis van wetenschappelijk onderbouwde bijdragen van experten. Elke persoon van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist en bij wie er een vermoeden van COVID-19 is (de ziekte die het nieuwe coronavirus kan veroorzaken), krijgt voorrang.

Nog op de prioriteitenlijst staan alle zorgverleners die zorg verlenen aan personen die tot de risicogroep behoren. Ook alle patiënten die symptomen van een luchtweginfectie vertonen, krijgen voorrang.

De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd:

 • Elke zorgverlener die voldoet aan de definitie van mogelijk geval die zorg verleent aan personen die tot de risicogroep behoren om een zware vorm van de ziekte te ontwikkelen in ziekenhuisverband of in ambulante zorg. 
 • Elke zorgverlener die zorg verstrekt aan een persoon uit de risicogroep om een zware vorm van de ziekte te ontwikkelen en die symptomen aan de luchtwegen vertoont en koorts heeft.
 • Elke patiënt opgenomen in het ziekenhuis die symptomen van een infectie aan de luchtwegen vertoont.
 • Iedereen die nieuw binnenkomt in een "collectieve structuur" (bijvoorbeeld : rusthuis, gevangenis, pleeggezin, …), die symptomen aan de luchtwegen vertoont op het ogenblik van de registratie.

Als de capaciteit de komende dagen of weken stijgt, komen daar nog andere categorieën mensen bij.

Zorgverleners, personeel mortuaria en laboranten krijgen voorrang voor beschermingsmateriaal

Ook voor de verdeling van beschermingsmateriaal is een prioriteitenlijst opgesteld. De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd:

 • Zorgverleners van de non-USI COVID eenheden
 • Zorgverleners van de triagecentra 
 • Afzondering in geval van vermoeden/bevestiging in collectieve bewoningen / personen die zorgen voor deze verdachte/bevestigde gevallen
 • Eerstelijns zorgverleners met contact tijdens het verzorgen van vermoeden/bevestigde gevallen:  algemene geneesheren/ thuisverplegers, consultatie/hulpverleners/ Kine/… of elke andere zorgverlener
 • Thuisverpleging
 • ​Kinesisten
 • Vroedvrouwen
 • Huisartsen
 • Gezinszorg
 • Personeel mortuaria en begrafenisondernemers
 • Labo: manipulatie van respiratoire of digestieve stalen zonder laminaire stromingkap
 • Daarna staan de ambulanciers van non-COVID-19 ziekenwagens en jeugdhulp op de lijst.

Mondmaskers

De Backer waarschuwt de bevolking nogmaals om niet onnodig mondmaskers te dragen. "Zoals reeds eerder benadrukt, is het dragen van mondmaskers enkel nuttig voor besmette personen. Het dragen van mondmaskers helpt de verspreiding van het virus te beperken maar beschermt niet tegen het virus. Het dragen van mondmaskers beschermt gezonde personen dus niet tegen een mogelijke besmetting."

Meest gelezen