Videospeler inladen...

Bachelorstudenten van UGent zullen in juni examens hebben op de campus, ook examens van VUB gaan door

De UGent wil vanaf 1 juni voor de bacheloropleidingen examens houden op de campussen. Er zal daarbij rekening gehouden worden met de regels om afstand te houden van elkaar. De universiteit heeft hier een speciaal plan voor uitgewerkt. Mocht dit plan niet kunnen doorgaan, dan liggen er nog twee noodscenario's op tafel. Voor de masteropleidingen kunnen de studenten online geëvalueerd worden. Ook de VUB laat weten dat de examens in juni doorgaan.

De studenten van de Gentse universiteit krijgen al enkele weken online les, dus via het internet. Eerder was beslist dat die online lessen voor de rest van het academiejaar doorgaan. Nu is er ook duidelijkheid over hoe de examens worden gehouden. Rector Rik Van de Walle legt uit dat er verschillende scenario's zijn uitgewerkt, met een onderscheid tussen bachelorstudenten en masterstudenten.

Masterstudenten

Voor de masterstudenten is het simpel: de online lessen gaan door en de studenten zullen ook online geëvalueerd worden, zegt de rector. Voor opleidingen waarvoor online evaluaties niet kunnen, worden examens gehouden op de campus zelf, vanaf 1 juni. Dat zal op dezelfde manier verlopen als voor de bachelorstudenten.

Bachelorstudenten

Bachelorstudenten zullen vanaf 1 juni examens kunnen afleggen op de campussen. Daarvoor worden examenroosters opgesteld. "Het is een hele uitdaging om dat allemaal te laten doorgaan volgens de regels van 'social distancing'", zegt rector Van de Walle.

Er zal drie keer per dag een examensessie zijn in de auditoria, dus de grote leslokalen. Elke sessie zal maximaal drie uur duren, "dat is een uur minder dan gewoonlijk, maar de vragen zullen aan de tijd aangepast zijn." Tussen de examensessies is er dan voldoende tijd om de lokalen te ontsmetten. "Uiteraard zullen de studenten 1,50m  van elkaar af zitten en zullen ze op een behoedzame manier van en naar het lokaal geleid worden."

Extra noodscenario's

Mocht het coronavirus nog roet in het eten gooien waardoor het scenario van 1 juni niet kan doorgaan, dan heeft de rector nog twee andere noodoplossingen achter de hand. "Een andere mogelijkheid is dat de examens niet op 1 juni maar op 15 juni beginnen en als dat ook niet lukt, dan zal het augustus zijn. Er zullen zeker enkele weken zomervakantie voor studenten en personeel gegarandeerd worden."

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

VUB

Ook de Vrije Universiteit Brussel laat weten dat de examens die voor juni gepland waren, gewoon doorgaan. Op maandag 8 juni zal de zittijd van het tweede semester van het academiejaar 2019-2020 openen en de sluiting van de tweede examenperiode is voor alle faculteiten voorzien op 4 juli.

Omwille van de maatregelen rond COVID-19 sluit de VUB wel niet uit dat de zittijd met één week verlengd wordt en dat er mogelijk ook examens in het weekend plaatsvinden. Intussen worden de regels rond sociale afstand tijdens de examens verder uitgewerkt.

De VUB streeft er in deze coronacrisis ook naar om de studieverlenging zoveel mogelijk te beperken en het verloop van het academiejaar te handhaven. Het verlof van de studenten en de professoren wordt ook gerespecteerd.

Meest gelezen