Een verpleegkundige van het UZ in Gent krijgt zijn coronavaccin.

Nevenwerkingen van coronavaccin? Minder dan 1 op de 1.000 ingeënte Belgen meldt een bijwerking

Van de eerste 100.000 mensen die in ons land zijn gevaccineerd, zijn er 73 die een bijwerking signaleren. Dat blijkt uit gegevens van het FAGG, het federaal geneesmiddelenagentschap. Dat is dus minder dan 1 op de duizend. Bovendien blijken de meeste klachten binnen enkele dagen te verdwijnen. De meeste klachten zijn ook gekend en staan beschreven in de bijsluiter.

In totaal onderzocht het FAGG 100.443 mensen die sinds de start van de vaccinatie in België op 28 december 2020 tot 17 januari 2021 gevaccineerd werden. Van de 73 gemelde bijwerkingen worden er 14 beschouwd als ernstig. 

Ernstige bijwerkingen geven aanleiding tot opname in een ziekenhuis (of verlengde opname) of consultatie bij een arts. Het gaat hier vooral om een verstoord bloedbeeld (afwijking in het bloed), hartklachten of zware vermoeidheid.  

In 53 van de 73 gemelde bijwerkingen werd de hinder omschreven als een reactie op de plaats van de inspuiting. In mindere mate werden ook bijwerkingen als zenuwaandoeningen, spier- en bindweefselpijn en klachten in het maagdarmstelsel gemeld. Meestal gaat het om gekende bijwerkingen die ook beschreven staan in de bijsluiter. Deze bijwerkingen verdwenen doorgaans binnen een paar dagen.

7 sterfgevallen, maar geen oorzakelijk verband met het vaccin

De mensen die nu gevaccineerd zijn, zijn vooral oude en zeer kwetsbare mensen die behalve hun leeftijd vaak al meerdere ziektes of aandoeningen hebben en dus al verzwakt zijn.  

Zeven mensen overleden kort nadat ze het vaccin gekregen hadden. Hun overlijden is onderzocht en er was geen verband met het vaccin. De patiënten die overleden waren allemaal ouder dan 75 jaar, vier van hen waren zelfs ouder dan 90. De meeste van die patiënten hadden onderliggende aandoeningen die kunnen hebben bijgedragen tot het overlijden.

Uit cijfers van Sciensano, het onderzoekscentrum Volksgezondheid, blijkt dat er in de periode van 28 december 2020 tot en met 19 januari 2021 in totaal 1.151 overlijdens waren. 647 daarvan waren mensen van 85 of ouder en 308 mensen waren tussen de 75 en 85. 

Meest gelezen