Koeien kunnen leren om "toilet" te gebruiken, en dat kan helpen om broeikasgassen te verminderen

Wetenschappers zijn erin geslaagd om koeien zindelijk te krijgen. De dieren gaan niet letterlijk naar het toilet, maar ze konden wel aangeleerd worden om te plassen op een daarvoor bestemde plaats. Het is een experiment dat het pad kan effenen voor meer milieuvriendelijke veeteelt.

De kleine en grote boodschappen van vee kunnen soms een bron van vervuiling zijn voor de bodem en voor waterlopen. Ze dragen ook bij aan de uitstoot van broeikasgassen en de verzuring van grond. Er wordt dan ook al langer gekeken naar "zindelijkheidstraining" voor vee, maar de verschillende experimenten die er al geweest zijn, hadden geen succes.

In het meest recente onderzoek hebben wetenschappers uit Nieuw-Zeeland en Duitsland wél succes geboekt. Ze gebruikten een methode die ze zelf de MooLoo-aanpak noemen (Moo naar het geluid van koeien, Loo naar het Engelse woord voor wc). Ze leerden kalveren aan om een welbepaalde zone in een stal te gebruiken als toilet. Op die manier kon hun urine worden opvangen en behandeld.

Zindelijk na twee weken

"Koeien zijn net als veel andere dieren vrij intelligent en ze kunnen heel veel leren", zegt Jan Langbein, een dierenpsycholoog aan het Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN), een onderzoeksinstituut voor veedierbiologie in Dummerstorf, in het noordoosten van Duitsland. "Waarom zouden ze niet in staat zijn om te leren hoe ze een toilet moeten gebruiken?"

De kalveren werden getraind via een systeem van beloningen en milde bestraffing. Als ze hun kleine boodschap deden op de daarvoor bestemde plaats in hun schuur, kregen ze iets zoets te drinken, of gemalen gerst om te eten. Als ze een andere plek uitkozen, werden ze verrast door een lichte waterstraal die van bovenaf kwam.

Enkele weken en 15 trainingsessies later waren 11 van de 16 kalveren in het experiment "zindelijk", volgens de studie. De 5 dieren die het nog niet helemaal onder de knie hadden, hadden volgens de wetenschappers waarschijnlijk gewoon iets meer tijd nodig.

Waarom zouden koeien niet in staat zijn om te leren hoe ze een toilet moeten gebruiken?

Jan Langbein, dierenpsycholoog

De onderzoekers werken nu een geautomatiseerd systeem uit dat gebruikt kan worden om kalveren te trainen zonder dat de veehouder er zelf veel bij betrokken is. "We denken aan technologie met sensoren, een technologie die all-inclusive is", zegt Langbein. Hij hoopt dat "binnen enkele jaren alle koeien een toilet zullen kunnen gebruiken."

Volgens Langbein is het ook de bedoeling om koeien in de toekomst te leren hun grote boodschap in een "toiletzone" te doen."

Minder ammoniak

De ammoniak in urine van koeien draagt niet rechtstreeks bij tot de klimaatcrisis, maar wanneer het goedje in de bodem sijpelt, verandert het onder de invloed van bacteriën in N2O (distikstofmonoxide, ook bekend als lachgas), en dat is een van de meest voorkomende broeikasgassen, naast methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2).

Landbouw en veeteelt zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot van ammoniak. Volgens Langbein zou de uitstoot van ammoniak met meer dan de helft verminderd kunnen worden als 80 procent van de urine van vee apart verzameld wordt.

Meer lezen?

Meest gelezen