AFP or licensors

De Verklaring van Sibiu: tien geboden die Europa moeten wapenen voor de toekomst

Tijdens de informele Europese top in de Roemeense stad Sibiu werd de "Verklaring van Sibiu" aangenomen. Met de tekst willen de Europese leiders een gevoel van eenheid en vertrouwen in hun gezamenlijk optreden uitdragen. Ze willen zo de onzekerheid tegengaan die het nakende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met zich meebrengt.  

De informele top in Sibiu (Roemenië) is de laatste bijeenkomst van de Europese staatshoofden en regeringsleiders voor de Europese verkiezingen, die plaatsvinden van 23 tot 26 mei 2019. Het tijdstip is niet toevallig gekozen. Op 9 mei vieren we immers de "Dag van Europa". 

In de "Verklaring van Sibiu" beloven de Europese leiders de uitdagingen van de toekomst gezamenlijk aan te pakken. We haalden er enkele belangrijke elementen uit. 

Eenheid in verscheidenheid

Er gaat veel aandacht naar het idee van "één Europa" dat de problemen en uitdagingen gezamenlijk aanpakt. Er is binnen de Europese Unie geen plaats voor verdeeldheid

Zeker in tijden van nood moeten Europese lidstaten solidariteit tonen en spreken met één stem

We zullen verenigd blijven, door dik en dun

Verder beloven de Europese leiders steeds naar gemeenschappelijke oplossingen te zullen zoeken, met respect en begrip voor elkaar. 

Europese waarden

Ook in de toekomst zal de Europese Unie onze manier van leven, democratie en rechtsstaat beschermen. De staatshoofden en regeringsleiders geven zo een krachtig signaal aan landen als Polen en Hongarije, waar de rechtsstaat onder druk staat. 

Groots in grote zaken

"We zullen handelen waar dat het meeste uitmaakt." De Europese Unie wil blijven luisteren naar de bezorgdheden en wensen van alle Europeanen. Ze wil zo de kloof tussen de Europese politiek en de burgers verkleinen. 

Een rechtvaardig Europa

Rechtvaardigheid blijft een belangrijke rol spelen: op de arbeidsmarkt, op vlak van welvaart, in de economie en in de digitale omwenteling. "We zullen de ongelijkheden binnen Europa verder wegwerken en de zwaksten blijven helpen." 

We plaatsen mensen boven politiek

Meer middelen

De Europese Unie zal de middelen krijgen die noodzakelijk zijn om haar doelstellingen te kunnen bereiken en beleid te kunnen uitvoeren. Over die middelen zal echter nog grondig onderhandeld worden. Het vertrek van de Britten brengt immers een aanzienlijk budgetverlies met zich mee. 

Klaar voor de toekomst

De Verklaring van Sibiu moet ook een toekomstgericht document zijn. Men wil de toekomst van de volgende generaties Europeanen veilig stellen, door te investeren in de jeugd. De Europese Unie moet zo in staat zijn om te gaan met de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. 

Burgers beschermen

De veiligheid van de Europese burgers blijft een prioriteit voor de Unie. De Europese staatshoofden en regeringsleiders willen daartoe samenwerken met de internationale partners van de Unie. Ze zal verder investeren in zowel "soft power", bijvoorbeeld handel en diplomatie als in militaire middelen ("hard power"). 

Verantwoordelijke wereldleider

Vele problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden, stoppen niet aan de Europese grenzen. Het internationale systeem is daarom van cruciaal belang. De Unie zal blijven samenwerken met haar internationale partners om onder meer te strijden tegen klimaatverandering. 

Bekijk de live-interventie van Rob Heirbaut vanuit Roemenië: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen