Bekijk hier de interactieve video over mobiliteit

De interactieve video over mobiliteit is bestemd voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Zij kunnen deze les individueel en op een moment naar keuze volgen. Hajo Beeckman, verkeersexpert bij VRT NWS, geeft in deze video meer inzicht in de complexiteit van mobiliteit en hoe we de mobiliteitsknoop kunnen ontwarren.

Deze interactieve video is het individuele leertraject van de EDUbox Mobiliteit: keuzes voor een duurzame ontknoping

De interactieve video liever in groot scherm bekijken? Klik dan op deze link en start de video in een apart tabblad. 

Waarover gaat deze EDUbox?

In deze video treedt verkeersexpert Hajo Beeckman uitzonderlijk op als leerkracht. Doorheen de video maakt hij de jongeren enerzijds bewust van de complexiteit van de mobiliteitsproblematiek en anderzijds wat de impact is van onze individuele en maatschappelijke keuzes. Hij doet dat door in eerste instantie samen met de leerlingen naar hun eigen mobiliteit te kijken en nadien het effect van hun verplaatsingen op de wereld rondom hen te bestuderen. De leerlingen mogen ten slotte zélf proberen de verkeersknoop te ontwarren in een speciaal ontworpen simulator van een fictieve stad. 

De video kan individueel gevolgd worden en bestaat uit stukjes theorie, video’s, interactieve quizvragen en een simulator. De leerling volgt zijn eigen tempo, beantwoordt vragen en zoekt dingen online op. 

Voor wie?

In tijden van afstandsonderwijs is dit een ideale vorm om nieuwe leerstof aan te bieden. Dit lesmateriaal is geschikt voor leerlingen uit de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs. Het is gelinkt aan eindtermen en leerplandoelen en sluit aan bij een aantal competenties, waaronder duurzaamheid, burgerschap, probleemoplossend en kritisch denken, ruimtelijk bewustzijn en digitale competenties.

Partners

Deze EDUbox en interactieve video zijn tot stand gekomen door een samenwerking van VRT NWS met Brightlabimec en de Vlaamse Stichting VerkeerskundeDe simulator werd ontwikkeld door Tree company, een innovatiebureau dat via online tools mensen wil informeren over en betrekken bij maatschappelijke thema's.

Meest gelezen