Archiefbeeld ter illustratie.

Vakbonden blij met minimumlonen, werkgevers tevreden over overuren: "Er zit eten en drinken in het akkoord"

Zowel vakbonden als werkgevers vinden hun gading in het ontwerpakkoord dat vannacht bereikt is. Voor de bonden ligt de nadruk op de minimumlonen, voor de werkgevers zijn de soepelere overuren een trofee. Ook vanuit de regering wordt het akkoord toegejuicht.

Mathieu Verjans van de christelijke vakbond ACV is al bij al tevreden over het akkoord. "We gaan dit compromis verdedigen bij onze leden. De grote plussen zitten vooral in de grote stappen die we kunnen maken voor de mensen die het het meest nodig hebben, dus in de minimumlonen. Maar we vinden het ook belangrijk dat er aandacht is voor mensen die op het einde van hun carrière zijn." Hij wijst onder meer op SWT, het vroegere brugpensioen, dat nog altijd kan vanaf 60 jaar.

Bekijk hier het gesprek met Mathieu Verjans (ACV):

Videospeler inladen...

Miranda Ulens van de socialistische bond ABVV juicht de verhoging van het minimumloon toe, "dankzij de onderhandelingen en dankzij de steun van de regering". "We hebben ervoor proberen te zorgen dat er netto nog iets overblijft in de portemonnee van de mensen. Ook de komende jaren zullen we daar nog aan werken. We zijn daar al heel lang voor aan het vechten en onderhandelen. Dus dan doet het deugd dat we deze stappen kunnen zetten."

Bekijk hier het gesprek met Miranda Ulens (ABVV):

Videospeler inladen...

Ulens is wel wat teleurgesteld over het feit dat de leeftijd voor SWT niet verlaagd is tot 58. "Dat was een van onze eisen waar we niet aan hebben kunnen voldoen Maar we hebben dan wel kunnen bekomen om de landingsbanen uit te breiden vanaf 55 jaar, waarbij mensen het aan het einde van hun loopbaan wat rustiger aan kunnen doen." 

De algemeen secretaris van het ABVV spreekt van "eten en drinken" in het akkoord, maar verwacht wel wat debat bij haar achterban. "Maar ik ben ervan overtuigd dat onze mensen het akkoord op een serieuze manier zullen beoordelen en het zullen eren voor wat het waard is."

Ook Mario Copppens van ACLVB ziet veel waarde in die ruimere landingsbanen. "Die maken het mogelijk voor werknemers om wat langer aan de slag te blijven, het langer te kunnen uithouden tot hun pensioen. We merkten de voorbije maanden dat onze afgevaardigden daarop hamerden." Coppens wil de deal verdedigen. "Ik ga niet beweren dat dit het gedroomde scenario is, maar het is wel een billijke overeenkomst.

Bekijk hier het gesprek met Mario Coppens (ACLVB):

Videospeler inladen...

"Relanceakkoord"

Ook bij werkgeversorganisatie VBO heerst tevredenheid, met name over de soepelere overuren. "Tot eind volgend jaar zullen alle bedrijven in alle sectoren 120 vrijwillige overuren kunnen presteren", zegt Pieter Timmermans van VBO. "Dat is belangrijk om de relance van de economie mogelijk te maken en zal ook fiscaal zeer gunstig zijn. Dat is een relancemaatregel om bedrijven die uit die crisis komen een doorstart te kunnen laten maken."

Timmermans gaat het akkoord verdedigen. "Ik spreek graag van een relanceakkoord omdat het de herneming van de economie zal ondersteunen en de arbeidsmarkt niet zal ontwrichten.

Bekijk hier het gesprek met Pieter Timmermans (VBO):

Videospeler inladen...

Voor Unizo-topman Danny Van Assche is het belangrijk dat de overheid meehelpt om de hogere minimumlonen te betalen. "Er komt een aanzienlijke aanpassing van het minimumloon, maar op een manier die enerzijds een vereenvoudiging is en met een aanzienlijke compensatie door de overheid. Dat is belangrijk omdat je anders een jobvernietigend effect krijgt in de sectoren die het meest getroffen zijn door de coronacrisis."

Hij is ook blij met de soepele overuren. "In de relance van de economie moet je goed kunnen draaien. En we stellen vast dat er nu alweer krapte is op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat er soepele systemen zijn voor overuren." Voor Van Assche is het akkoord daarom "evenwichtig". Hij zal het verdedigen voor zijn achterban.

Bekijk hier het gesprek met Danny Van Assche (Unizo):

Videospeler inladen...

"Stap vooruit"

Ook bij de regeringspartijen wordt er tevreden gereageerd. "Het is belangrijk dat sociale partners op dit belangrijk economisch moment samen tot een akkoord zijn kunnen komen", zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). De federale regering zal het akkoord nu eerst analyseren en daarna intern bespreken.

"De coronacrisis heeft heel wat bedrijven en werknemers zwaar getroffen. De komende maanden en jaren staan in het teken van economisch herstel. Tegelijk moeten we onze economie grondig vernieuwen en mensen beter beschermen. Dan heb je sociale partners nodig die op een constructieve en positieve manier met elkaar rond de tafel tot akkoorden kunnen komen", aldus de eerste minister.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) noemt het akkoord "een belangrijke stap vooruit". Vooral met de verhoging van de laagste lonen is hij blij. Die strijd is "noodzakelijk en vitaal" geworden, klinkt het.

Dat er in onze welvarende maatschappij nog altijd 70.000 mensen elke dag voor minder dan 10 euro per uur werken is voor Dermagne "onaanvaardbaar". "Het getuigt van een gebrek aan respect voor deze werknemers, en heeft stuitende sociale gevolgen voor hen en hun gezinnen."

De PS'er brengt in herinnering dat de verhoging van het minimumloon centraal stond in het bemiddelingsvoorstel van de regering dat hij eerder dit jaar aan de sociale partners bezorgde.

Minister van Zelfstandigen en KMO's David Clarinval (MR) spreekt van "goed nieuws". "Het lijkt erop dat de koopkracht en het behoud van concurrentievermogen worden gecombineerd. Sociale vrede, overuren, einde carrière, ..."

Ook minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) is enthousiast. "Heel tevreden met het akkoord van vannacht tussen de sociale partners over de verhoging van minimumlonen, onze prioriteit, en andere dossiers zoals eindeloopbanen. Het sociaal overleg werkt (opnieuw), met de steun van de Vivaldi-regering!"

"Eerst analyseren"

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau spreekt op Twitter over "sterk werk" van de sociale partners. "Naast hogere lonen voor iedereen en coronapremie van 500 euro nu ook hogere minimumlonen", stelt hij. En blikt al vooruit. "Next: bekrachtiging van dit akkoord door de regering én belangrijke stap zetten naar 1.500 euro minimumpensioen."

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zegt dat hij het akkoord eerst wil analyseren. "Maar alvast tevreden dat leeftijdskader SWT gerespecteerd blijft. Daar opnieuw in de tijd terugkeren zou absoluut geen goed idee zijn gezien de krapte op de arbeidsmarkt en signaal dat we 50’ers niet van de arbeidsmarkt willen duwen."

CD&V-voorzitter Joachim Coens ziet een "goed akkoord over belangrijke dossiers". "Blijven praten aan tafel met elkaar zorgt voor oplossingen. Minimumlonen gaan omhoog en soepelere regeling voor overuren geeft meer flexibiliteit ."

Eenzelfde geluid bij Georges-Louis Bouchez van MR. "Dat toont aan dat het sociaal overleg werkt. Het is nu tijd voor analyse van de inhoud. Laten we samen werken aan de doelstelling van 80% werkgelegenheidsgraad met juiste salarissen voor iedereen."

N-VA en PVDA kritisch

Federale oppositiepartij N-VA schiet wel met scherp op de deal. "De vraag is nu of de regering instemt met een akkoord zonder ook maar één activerende maatregel, dat mensen aanmoedigt om de arbeidsmarkt sneller te verlaten, met hogere brutolonen die de drempel naar een job verhogen en nog een extra factuur voor de belastingbetaler", tweet Kamerlid Björn Anseeuw. 

Zijn partijgenoot Peter De Roover noemt de deal over de minimumlonen "mooi voor wie een job heeft, nefast voor wie er een zou willen vinden". Volgens Lorin Parys gaan de liberalen zo recht tegen het beleid van de vorige regering in.

Ook PVDA is niet tevreden. Volgens voorzitter Peter Mertens van de uiterst linkse partij zet de regering de werkgeversorganisaties "in een zetel", "door vast te houden aan de verhoging van de leeftijdsvoorwaarde voor brugpensioen voor zware beroepen tot 60 jaar. Dat zal het aantal langdurig zieken nog doen toenemen". Ook de regeling rond de overuren zint Mertens niet. "120 uur extra overuren (onbelast) kunnen niet opgenomen worden. De werkweek wordt zo langer dan 40 uur."

Hij vindt het ook niet kunnen dat de stijging van de minimumlonen wordt gefinancierd met publieke middelen. "De stijging zal bijvoorbeeld niet van toepassing zijn op huishoudhulpen of maatwerkbedrijven."

Meest gelezen