Verzekeraars zullen 590 miljoen euro betalen na waterramp, volgens eerste schatting loopt schade op tot 1,7 miljard euro

De verzekeringssector in ons land zal ruim 590 miljoen euro betalen van de schade die de waterramp in ons land veroorzaakte, nu bijna een maand geleden. Wettelijk gezien mochten de verzekeringen "maar" 320 miljoen euro uitbetalen, maar de Waalse regering en de verzekeringssector hebben een akkoord bereikt om dat bedrag op te trekken.

De beelden na de waterramp, nu bijna een maand geleden, staan op het netvlies gebrand. Hele straten en huizen werden weggespoeld. De schade die het water en de modder aanrichtten, is immens. Inspecteurs van de verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn de voorbije weken al massaal naar de getroffen dorpen en steden getrokken om de omvang van de schade op te meten. 

Volgens een eerste schatting van de sector zullen de kosten na de ramp oplopen tussen 1,3 en 1,7 miljard euro. 

Maar tot nu toe schreef de wet op de natuurrampenverzekering voor dat er bij grote rampen maximaal 320 miljoen euro uitgekeerd kan worden door verzekeraars. Dat bedrag wordt nu opgetrokken tot 590 miljoen euro, zo hebben de Waalse regering en Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, in onderling overleg beslist. 

We hopen zo een deel van de ongerustheid bij de getroffenen weg te nemen

Assuralia

"We hebben beslist om elk verzekerd slachtoffer volledig te vergoeden, zelfs wanneer de schadelast hoger zou zijn dan de wettelijke begrenzing." De Waalse overheid van haar kant komt tussen voor het overige gedeelte. De verzekeraars zullen het bedrag ook volledig voorschieten, zodat slachtoffers maar bij één instantie terecht moeten - en dus maar één schadedossier hebben.

"We hopen zo een deel van de ongerustheid bij de getroffenen weg te nemen, zij moeten voelen dat er vandaag voor hen gezorgd wordt", vertelt Hilde Vernaillen van Assuralia. 

Waarom bestaat er eigenlijk zo'n wettelijk plafond? Normaal betalen de verzekeraars - en de verzekeraars van de verzekeraars - voor de schade. "Natuurrampen" worden sinds 2004 geklasseerd onder de brandverzekering, iets wat toenmalig minister van Economie Marc Verwilghen op zijn conto mag schrijven. Maar als de schade te groot wordt, ook voor die verzekeraars, komt de overheid in het spel. Dan betaalt die ook een deel van de schade. Volgende de krant De Tijd is dat tot nu toe wel nog nooit gebeurd. Of dat nu wel zal moeten, zal blijken eens alle schade opgemeten is. 

Meest gelezen