"Begroting zet klimaatstappen vooruit, maar regering laat kansen liggen," zegt Bond Beter Leefmilieu

Hoewel de federale overheid met het nieuwe begrotingsakkoord stappen zet, blijft de grote omwenteling uit. Dat zegt Bond Beter Leefmilieu in een reactie. "De regering laat met dit akkoord kansen liggen om de economie sneller te vergroenen."

Bond Beter Leefmilieu (BBL) ziet in het akkoord enkele positieve klimaatmaatregelen: een vliegtaks voor korteafstandsvluchten, een inperking van de subsidies voor professionele diesel en een hervorming van de federale heffingen op de elektriciteitsfactuur naar accijnzen. 

Toch is de kloof tussen het potentieel en de effectieve maatregelen nog erg groot, zegt BBL. Die wijst onder meer naar de afstandslimiet tot 500 kilometer voor vluchten en dringt aan om snel werk te maken van een plan om fossiele subsidies in alle sectoren uit te faseren de komende jaren. 

"De regering had nog veel verder kunnen gaan", zegt Benjamin Clarysse van BBL. "Ik denk met name aan de 13 miljard euro per jaar die ze uitgeeft aan fossiele subsidies. Daar had ze veel meer in kunnen snoeien." Over de vliegtaks zegt hij: "Het trekt voor een heel klein stuk het onevenwicht recht tussen vliegen en de trein nemen. De federale regering rekent op 30 miljoen extra aan inkomsten, maar tegelijk geeft ze nog 446 miljoen euro per jaar uit  aan kortingen op de btw voor vliegtuigtickets." 

De regering had nog veel meer kunnen snoeien in fossiele subsidies

Benjamin Clarysse (BBL)

"België zal nog een stevige tand moeten bijsteken"

BBL benadrukt ook dat de bijkomende klimaatinvesteringen, niet zullen volstaan om de klimaatdoelstellingen te halen. "Met deze begrotingsoefening is de kous dus niet af. België moet tegen 2023 zijn energie- en klimaatplan in lijn brengen met de Europese doelstelling om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% te reduceren. België zal nog een stevige tand moeten bijsteken om die doelstelling te halen", aldus nog Bond Beter Leefmilieu.

Meest gelezen