Christophe Vandercam / Photo News

Vanaf vandaag kan je je belastingaangifte online indienen: invulhulp per telefoon is een blijver na corona

Voor wie zat te popelen om zijn belastingaangifte in te dienen: dat kan weer vanaf vandaag. Voor wie dat nodig heeft, is er ook weer ondersteuning voorzien bij het invullen. Opvallend: de fiscus lijkt sinds de coronacrisis de voordelen van de telefonische ondersteuning weer helemaal te hebben omhelsd.

De poorten van Tax-on-web zwaaien weer open: 7,1 miljoen belastingplichtigen zullen in de komende maanden hun aangifte moeten indienen. Ongeveer de helft doet dat tegenwoordig zelf online, ook vorig jaar steeg dat aandeel weer lichtjes. Amper 9 procent van de belastingplichtigen kiest nog voor papier.

Ook dit jaar weer staat de fiscus klaar om mensen advies te geven bij het invullen van hun aangifte. "De vraag is zoals elk jaar: hoe zorgen we ervoor dat we iedereen die door de bomen het bos niet meer ziet zo goed mogelijk kunnen helpen?", legt Hans D'Hondt, de voorzitter van de federale overheidsdienst Financiën uit. "De voorbije jaren moesten we die fysieke invulhulp door corona noodgedwongen vervangen door telefonische hulp. En we hebben gemerkt dat mensen dat zeer sterk apprecieerden."

Wie hulp wil, kan opnieuw een fysieke afspraak maken bij het belastingkantoor ("Het journaal" 27/04/22):

Videospeler inladen...

De voordelen zijn legio, ziet D'Hondt. "Burgers moeten zich niet meer verplaatsen, ze zitten gewoon thuis, ze hebben alle nodige documenten bij de hand en er zijn geen wachtrijen meer."

98 procent van de mensen die we opbelden, koos zelf voor telefonische hulp. Slechts 2 procent vraagt om een fysiek onderhoud

Hans D'Hondt, voorzitter van de FOD Financiën

Telefonische hulp lijkt daarom ook na corona de regel te zullen worden. "Laten we duidelijk zijn: het blijft mogelijk om burgers fysiek te helpen. Maar in april hebben we al 192.000 mensen opgebeld om een afspraak te maken. 85.000 mensen hebben dat ook effectief al gedaan. 98 procent koos zelf voor telefonische hulp. Slechts 2 procent vraagt om een fysiek onderhoud."

Via boekhouder? Dat kan sneller

Voor mensen die werken via een mandataris of boekhouder - dat is zowat een derde van alle belastingplichtigen - is de aangiftetermijn met een maand ingekort: vorig jaar moest de aangifte via een mandataris eind oktober binnen zijn, nu is dat eind september. 

BELGA/WAEM

Maar die groep wordt aangepord om hun aangifte zelfs nog sneller in te dienen, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "Als ze dat vóór eind augustus doen, krijgen ze hun centen sneller terugbetaald of moeten ze later bijbetalen. Het doel is vooral om die aangiften beter gespreid te krijgen."

Meer vereenvoudigde aangiftes, meer codes

Dit jaar zullen 3,8 miljoen mensen een "voorstel van vereenvoudigde aangifte" (VVA) krijgen. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. Sinds vorig jaar is de belastingdienst voorzichtiger geworden met die vooraf ingevulde aangiftes, om vervelende fouten te vermijden. Maar net zoals elk jaar krijgen belastingplichtigen de expliciete aanbeveling om hun VVA grondig na te kijken. Daarvoor is nu ook een handige checklist voorzien.

De aangifte voor inwoners van het Vlaams Gewest is, zoals eerder aangekondigd, ook weer wat langer geworden. In totaal telt die nu 839 codes, 10 meer dan vorig jaar. Een deel daarvan zijn coronagerelateerd. Maar er zijn ook nieuwe codes voor wie iets (bij)verdient in de deeleconomie of het verenigingsleven, voor wie vastgoed in het buitenland bezit of voor wie een laadpaal voor elektrische wagens installeert.

Weer een stijging van het aantal codes: het gemor daarover countert Adyns laconiek: "Ik hoor niemand klagen over het feit dat zij de mogelijkheid hebben om minder belastingen te betalen."

Meest gelezen